mandag 26. oktober 2009

Slekt og Data nr. 3-2009


Dette nummeret av S&D har familieminner som tema. I artikkelen "Ta vare på familieminnene!" skriver Knut Bryn (som også er temaredaktør for dette nummeret) om de ulike familieminnene og hvordan vi tar vare på de. Blant annet nevner han brev og muntlige familieminner. Det er også andre ting som kan inneholde familieminner. Marie Olaussen skriver om Fattighuset i Holmestrand. Huset har blant annet vært fattighus og gamlejem.
Leder i DIS-Norge, Torill Johnsen, skriver om sitt familieminne, en kiste som har tilhørt Ingebaar Olsdatter Rogstad.

Hvordan intervjue eldre? spør Arne Langeland og går gjennom intervjuteknikk og ulike spørsmål. På "Digitalt fortalt" kan vi legge inn historier om kulturminner. Knut Bryn har gjengitt noen av historiene i "Legg familieminnene ut på nettet". Liv Ofsdal redegjør for konseptet "Tingene forteller" med utgangspunkt i dataprogrammet. Så er det en presentasjon av regionale lederne i DIS.

De fleste bruker musa når de skal bla i menyer eller kopiere og lime inn tekst. Det er også mulig å bruk hurtigtastene på tastaturet. Vegar Jansen kommer med gode tips i bruk av hurtigtaster. De svenske slektsforskerdagene i Falköping er over, og Torill Johnsen har fulgt opp med en rapport fra turen. Til slutt har Bjarte Espedokken skrevet om utfordringen å finne slekt i Sør-Afrika.

Forsidebildet til dette nummeret av S&D er tatt av Monica Betten.

Ingen kommentarer: