torsdag 5. november 2015

Møte i DIS-ST 5. november 2015

Tema for månedens møte var tukthuset i Trondheim. Først fikk vi høre om straffens historie. Den var avskrekkende og hevnmotivet sto sterkt. Av straff som ble brukt var gapestokk, brennmerking og pisking.

Frihetsstraffen ble utviklet etterhvert som arbeidskraften ble flyttet ut av hjemmet og ble en vare. Før var "fengsling" knyttet til slavearbeid.(fra kong Magnus Haakonsens regjeringstid) ogmange ble sendt til København for å arbeide for kongen.

På 1730-tallet var det tukthus i alle norges byer. Der skulle fangene lære seg å arbeide for å få disiplin slik at de kunne bli dyktige arbeidere. På slutten av 1700-tallet var det en straffeanstalt for løsgjengere,  Tukthuset var også en tid landsfengsel før det ble en del av Trondheim kretsfengsel.

Ti slutt fikk vi høre om privilegiesystemet i fengslet, der fangene kan "gå gradene" fra lukket avdeling til halvåpen avdeling hvis de følger lovene der inne.


Etter kaffen var det "Gotisk skrift".