torsdag 2. november 2017

Møte i S&D ST november 2017

Tema for kveldens møte var «Skriv din livshistorie» der Ann-Carin ga tips og og råd om hvordan skrive om din historie. Hun tok utgangspunkt i boken «Nattugla» som hun nettopp har skrevet.

Hun åpnet med å fortelle at denne boken handlet om barndom og ungdom. Slektforkning handler om menneskets historie, og av kilder som brukes er de skriftlige alltid tilgjengelig. Det er bilder, bøker, artikler og dokumenter av ulike slag. 

En viktig del av historien er samfunnshistorien. Den forteller noe om tiden vi vokste opp i. Herunder kan nevnes familiære hendelser, hendelser i lokalmiljøet, hendelser i Norge og i verden. «Det er bare du som kjenner din historie, og det er bare du som har levd ditt liv». Samfunnshistorien inneholder også også tidsbilder som klær/mote, hårstyling, idrettshelter, programmer som gikk på radio og tv og den teknologiske utviklingen. Derfor er det viktig å skrive i «Jeg-form» for å få nærhet til stoffet du holder på med. Viktige stikkord er ærlighet, troverdighet, følelser og beskrivende ord. Det er forskjell på å gå og å liste seg fram.

Hun fortalte også hvordan vi lager en minnebank ved hjelp av papir, penn eller pc. Et tips er å tenke tilbake på livet ditt, gleder og sorger. Noter ned ting du husker, så kommer det mer etterhvert.

Ting å ha med i en livshistorie er om barndomshjemmet (hus, leilighet, gård), planløsning (hvordan var rommene). Videre ha med familiehendelser (fødsel, konfirmasjon, giftemål, død) skoletiden, rutiner i hverdagen, fritid (venner, fritidsaktiviteter) helg, høytider, ferie (turer, ferieturer, hytteturer). Ann-Carin sa at dette er å gå på en oppdagelsesreise i oss selv.  Hun trakk fram de tre S`ene: Samle (minner), Sortere og skrive.

I et slik prosjekt er det nødvendig å dele opp i epoker. Eksempel fra hennes arbeid er Barndom 0-15 år, ungdom 16-18, studietid 19-24 og voksenliv fra 25 år. 

Neste post var om bokprogrammet Indesign og hvordan sette inn bilder og illustrasjoner. Til alutt er det viktig å ta en språkvask. Få noen til å lese gjennom manuset. Og, til slutt en påminnelse om at Nasjonalbiblioteket skal ha 5 eksemplarer av den ferdige boken.