torsdag 3. desember 2015

Julemøte i DIS-ST 3. desember 2015


Tema for årets siste møte var om Papirfabrikken på Ranheim  og påvirkningen på Ranheimsamfunnet.
Etter at nestleder hadde ønsket velkommen, fikk vi høre om fabrikkens historie og om livet på Ramheim. Vi fikk først først om de gamle grensene til Ranheim. Så litt om bydelsmuseet på Ramheim og hva de har å vise fram.

Over til fabrikkens historie, som startet på 1880-tallet med stiflelsen av Ranheim cellulosefabrik. Jernbanen var lagt gjennom området, og de hadde tilgang på kraft fra Vikelva, som også gjorde det gunstig å anlegge en fabrikk der. Farikken startet også teglverket for å skaffe materiale til bygningene ved fabrikken. Den leverte også stein til oppbygging av Ålesund etter bybrannen. Videre fikk vi høre om økonomien og hvordan antall ansatte hadde utviklet seg fram til i dag.

Lag og foreninger var også en viktig del av livet på Ranheim. Det var avholdslag, arbeiderforening, musikkforening og idrettslag.

Skolehistorie var vi også innom. Den første skolen ble startet i Lykken rodestue 1855 og gamle Ranheim skole i 1903. Den siste skolen som er bygd på Ranheim var ferdig i 2010.

Etterpå var det grøt og Annes kjempegode kvæfjordkake.

Det var også boksalg av brukte bøker som var donert til DIS, og det var flere som benyttet anledningen til å gjøre en god handel.