onsdag 17. mars 2010

Det skrives og slektes

Det har ikke vært så mye å skrive om den siste uken. Men selv om jeg ikke har skrevet på bloggen, så har jeg skrevet andre steder. Noen artikler og noveller har blitt til de siste dagene. Noe redigering her og noe sletting der, en idé ført til og en annen slettet fordi den ikke passer inn. Slik blir det resultater av etter en stund. Å kombinere artikler og noveller gir mulighet til å veksle mellom teori, fakta og fantasi. Går det tregt på en av de kan jeg hoppe over på den andre og jobbe litt der.

På grunn av skrivingen har slektgranskingen ligget nede, inntil jeg forleden dag fikk ny informasjon om slekt i Davik, Sogn og Fjordane. Denne gang fikk jeg informasjon om Marthe Isachsdatter Hellebust (1732-1810). Hun er min 4x tippoldemor. Hun var født på Hellebust søre, Gnr. 61 bnr. 3 i Vanylven, Møre og Romsdal. Altså betyr det at jeg må over fylkesgrensen for å finne mer informasjon om henne. Dette er ikke overraskende fordi det har vært mye ferdsel mellom Nordfjord og Sunnmøre opp gjennom tiden. Her er det mulig å hente fram både fagbøkene i regioplan fra Volda og lokalhistorie fra området for å se hvordan kommunikasjon og handel har utviklet seg fra hennes tid og fram til i dag. Det er også mulighet til å hente idéer til skrivingen.

Jeg fikk også informasjon om at faren hennes var Isach Hansen Hellebust (1703-1765). Dette er informasjon som jeg skal undersøke nærmere, både i bygdeboka for Vanylven, og i kirkebøker. Det blir nok en tur til Gunnerusbiblioteket og SAT.

Marthe giftet seg i juni 1760 med Peder Gregoriusen Kiølsdal, fra Kjøllesdal utigard i Davik, Sogn og Fjordane. Han var født i 1729 og døde i 1785. De fikk syv barn, av de så har jeg etterkommere til to av de. Her er det altså fem som jeg skal lete fram mer informasjon om. Opplysningen kmmer nok på plass etterhvert.

fredag 5. mars 2010

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-ST mars 2010
Årsmøte i DIS-ST


Leder Ketil åpnet årsmøtet og fortalte om programmet for kvelden. Så ga han ordet til Idar som var møteleder.

Etter at årsmøtet var ferdig holdt Tone Stakvig fra IJA Trøndelag foredrag om kommunale arkiver som kilder til lokalhistorie.

IKA tar vare på de kommunale arkivene i Trøndelagsfylkene og noe fra Hedmark. 37 kommuner er medlemmer av IKA, av disse har 30 avlevert arkivmateriale til IKA.

Hun sa at kirkebøker, folketellinger og skifter er grunnlaget for å få navn på personer.
Kommunale kilder inneholder tilleggsopplysninger om personene du finner i de andre kildene. Kildene er fra 1837 og fram til i dag. Kildene inneholder sensitive og personlige opplysninger. Det er 60 års sperrefrist. På barnevernssaker er det 100 år.


Oversikt over hva vi finner i de kommunale arkivene:

Skole: skoleprotokoller, liste over elever og brev. Dette har 60 års klausul.

Helsevesenet: Opplysninger om de som hadde sykdommer. Sinnssyke, spedalske og vaksinasjon.

Privatarkiv: Arkiv etter bedrifter, foreninger og enkeltpersoner. Også politiske partier. IKA har arkivet fra samtalelaget i Leinstrand. Samtalene er skrevet ned som en dialog. Et eksempel på tema som var tatt opp var «nattløberi».

Til slutt hadde Espen om de nye hjemmesidene til DIS. Der gikk han gjennom menyen på venstre side. Han viste også fram andre ting på sidene.