onsdag 4. november 2009

Ny bloggliste og utforming

Jeg fant ut at jeg måtte gjøre noe med bloggene som jeg følger. Flere av de andre har lagt inn liste som viser når nlpoggene blir oppdatert. Da er det jo også lettere å følge med. Spørsmålet var bare hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg så for meg masse arbeid med klipp og lim. Men nei, etter å ha funnet fram i systemet har jeg endelig fått det til. Mens jeg var i gang la jeg også listene over på venstre side. Forandring fryder.