lørdag 23. mai 2015

Hjelpemiddel i tyding av gotisk skrift

Forleden dag lå «Den glemte skriften» av Knut Johannessen i postkassen. Boken handler om gotisk skrift, både i håndskrift og trykte bokstaver. Der er det også mange eksempler på håndskrift fra dokumenter fra 1600- til 1800-tallet som er nyttig for oss som tyder gammel skrift.
Tar du kirkebøkene og skifter som eksempel er det lettere å tyde hva som står bøkene fra midten av 1800-tallet enn på de fra begynnelsen av århundre. Jeg har selv slitt meg gjennom skrift fra begynnelsen av 1800-tallet og bakover og vet hvor vanskelig det kan være. Nå er jo ikke alt like vanskelig, med litt trening har jeg tydet meg fram til informasjon om både Ole, Magne, Anna og Beret, Men det er fremdeles mye som er vanskelig å tyde. Bokstaver kan forveksles eller er vanskelig å tyde,  e kan forveksles med n, g kan forveksles med q og d kan se ut som sl. Med andre ord, det er lett å ta feil og da kan navn eller fødested/bosted bli noe helt annet enn det som egentlig står. Det vanskeliggjør videre leting. Derfor er det fint at boken kan brukes som oppslagsverk hvis det er noen bokstaver jeg ikke klarer å tyde. Da lærer jeg hvordan bokstavene ser ut slik at jeg kan lete videre etter informasjon om slekt fra 1600-og 1700-tallet.

torsdag 7. mai 2015

Møte i DIS-ST 7. mai 2015

Vårens siste møte hadde tema "Trondheims befolkning 1945". Finn fortalte først litt om kildene som var brukt: Adresseavisen, ststistikk fra Trondheim kommune og SSB og kilder fra Strinda herredsstyre.

Vi fikk både høre om befolkningsutviklingen i Trondheim og Strinda.  Etterpå ble det tatt utgangspunkt i Trondheim adressebok der vi fikk se hvem som bodde i i Anton Kalvaas gate 1.  Det er viktig for den som leter etter slekt å sjekke personene nøye da de som førte adressebøkene kan ha brukt ulike etternavn på samme person fra et år til neste.

Det ble vist eksempler på forordninger om rasjoneringskort og annonser for arbeid ønskes/tilbys, og tapt/funnet. 

Til slutt fikk vi se statistikker for fanger ved fengsler i Trondheim, pasienter i psykiatriske sykehus og rusrelaterte saker.