torsdag 7. april 2011

Møte i DIS-ST 07. April 2011

Klokken nærmet seg halv seks og det var på tide å levere inn de gamle avisene og gå en etasje opp for å være med på møtet i DIS-ST. Bøker, CD -Rom og annen informasjon om var alt lagt ut da jeg kom inn døra.

Ketil åpnet møtet og informerte om at tema for møtet er En vandring i Trondheim før og nå.av bilder som ble vist var fra Ila på 1930-tallet og slik det er i dag. Før var det masse reklame å se, også for tobakk. Videre var det bilde fra ilsvikøra og ilevollen. Ilaparken er kåret til Norges peneste park, skansen jernbanebru og Tomas Angells stuer. Flere av de små trehusene er revet. det var også bilde av rutebilstasjonen og Trøndelag Teater. Også sukkerhuset der det ble produsert øl ble omtalt. Nå er produksjonen flyttet til Lademoen. I sentum er det også mange hus som har måttet vike plassen for nye bygg. Av andre bilder som ble vist var av statens hus og den gamle katolske kirken.Det var ikke bare hus, på noen av bildene så vi også hvordan livet i byen var. Der ser også hvordan utviklingen har vært. Trikken i Prinsenkrysset er forlengst borte.selv om det var stor trafikk også før i tiden var det ikke så mange biler. Det var mennesker og hester som dominerte i gatene. det er også noen forandringer i Olav Trygvarssonsgate. Best kan det merkes på venstre side når du går mot Bakke bro. Nordre gate er også forandret, senest etter en brann for et par år siden.Branner har dessverre også forandret miljøet langs Nidelven. Flere gamle brygger har gått tapt i brann.

På andre siden av Bakke bro har det også vært forandringer, som på Buran. På Bakklandet er det også forandringer men flere hus og miljø er bevart.

Etter pausen ble det orientert om møtevirksomheten fremover. Temakveld i snikkarboden og møter på Arkivsenteret sommertur til Falstad og
Levanger museum. svenske slektsforskerdager. Så orienterte Finn G om bruken av Sjømannsprotokollene som er på CD-Rom.

Det ble orientert om Kilderegistrering, både det som er gjennomført og det so det er i gang med. Herunder kan nevnes flytte- og fremmedprotokoller fra 1900.

Til slutt fikk vi informasjon om hva som er gjort og hva som står igjen av arbeidet med gravminnefotograferingen.

Dødsannonser i gamle aviser

Selv om jeg har drevet med slektgransking i noen år, er det alltid noe informasjon som mangler. Gamle aviser er en kilde som ikke har vært prioritert. Grunnen er at jeg har vært mest opptatt av kirkebøkene, men når jeg først skulle på SAT og sitte der noen timer før møte i DIS, kunne jeg se om jeg fant mer informasjon. Informasjon som en kan finne i avisene er fødsel, dåp, konfirmasjon, giftemål og dødsannonser.

Jeg skulle lete etter dødsannonsene til min oldefar Martin Olaus Jenssen som var lærer og kirkesanger på Fjellværøy på Hitra, som døde 30. Juli 1916. Hans mor Margrete Marcelie Hansdatter Schanke, døde 29. Januar 1917 og en søster av Martin Olaus, Kristine Marie gift Kverndal, som døde i Åfjord 09. September 1947.

Da jeg hadde kommet på SAT bestilte jeg de aktuelle årgangene av Adresseavisa for å se om jeg kunne finne noe. Det var en del dødsannonser, men ikke de jeg ville ha. Etter å ha bladd meg gjennom 1947 og 1917 kikket jeg på den siste boka fra 1916. Der fant jeg lærer og kirkesanger Martin Olaus Jenssen 43 år. Da hadde jeg litt informasjon å ha i basen.

Det var også en del dødsannonser på personer som bodde langt unna Trondheim. Det var noen fra Tautra, en fra Kristiansund og noen fra Røros, Oppdal og Levanger.

Sett med dagens øyne var avstandene lengre den gang, men allikevel så var forbindelsene gode. Avisene kom fram etter et par dager. Det var alltid spenning når den store sekken med post og aviser ble bært i land. Når alt var fordelt ble dem stående på kaia og diskutere siste nytt fra byen og verden forøvrig, det var jo mer å lese i avisene den gang enn nå. Av nyheter på førstesiden 1. Juli 1947 kan nevnes at
Sverige hadde tropisk hete og nye store helleristningsfunn i Hegra. Onsdag 31. Jaunar 1917 var det om et fransk troppeskip som var senket
i Middelhavet, Da de viktigste nyhetene var lest og kommentert var det å gå hjem og lese resten av avisen og dagens post.