torsdag 30. januar 2014

Temakveld i DIS-ST om nye DA

Dagens temakveld var «Nye Digitalarkivet er på plass – hva betyr det»? og det hadde møtt opp mange for å høre på foredaget. Så fult var det at flere stoler måtte bæres inn på møterommet. og etter at vi hadde brukt opp alle stolene ute i naborommet, kom Finn med en vogn med klappstoler. Det tok derfor litt tid før foredraget kom igang. Finn åpnet med å fortelle at det meste er på plass i det nye Digitalarkivet (DA), og det vil ta en stund før alt er der.
DA skal inneholde alt digitalt materiale: Folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller og tinglysingsprotokoller.

Nye DA består av to systemer: skannede utgaver av orginalmateriale, protokoller og dokumenter. Det andre systemet er er avskrifter sv kilder som er søkbare.

31. mars blir «gamle» DA borte. da er det ikke lenger mulig å søke der. Heller ikke gamle linker til avskrevne kirkebøker, protokoller og dokumenter vil virke. Lenkene til de orginale materialet vil bestå.

I nye DA vil vi kunne søke i en stor database. Vi kan søke både på kryss og på tvers. Finn demonstrert enkelt søk, avansert søk med skjema og kildespesifikt søk.

Blant det som mangler er muligheten til å søke på to personer i samme husholdning

Til slutt listet han opp at DA også er andre ting: Tinglysing, sølvskatten 1816, skifte og dødsfall, regnskapsmateriale, adressebøker og pantebøker. Dette er også ting det står mye i, og som er veldig nyttig for dem som leter etter slekten.

torsdag 9. januar 2014

Møte i DIS-ST 9. januar 2014

På årets første møte var foredraget om kjente trøndere i USA. Blant det vi fikk høre om var at den foregikk i «bølger». Det var flere reiseruter til USA, fraTrondheim, Bergen, kristiansand, kristiania til Hull med Wilson-Line.
Det var også andre utfartshavner. Vi fikk også høre om hva bosetting og setlement er. Av de mer kjente setlementene er Kendal og Fox River.

Det var flere trøndere som har utvandret til USA. av navn som ble nevnt var Ole Rynning, Bernt Julius Muus fra Snåsa, Hans Andersen Barlien fra Overhalla og Brynhild Paulsdatter Størset, bedre kjent som Belle Gunnes.

Etter pausen var det mulig å stille spørsmål. Så avsluttet Finn K med å dele ut premier til de som hadde levert flest svar på julekalenderen.