torsdag 7. september 2017

Møte i S&D ST september 2017

Sommeren er ferdig og det er tid for å starte opp med aktivitetene. På tirsdag var det slektverksted, og i dag var det høstens første møte. Mange hadde møtt fram for å høre Finn fortelle om det nye Digitalarkivet (DA). Han  tok for seg utviklingen fra det første arkivet i 1998 til det nye som ble lansert i sommer. Et av de første tingene som ble lagt ut i januar 1998 var noen folketellinger. Etterhvert fulgte kirkebøker og annet materiale.

Finn viste oss også de fire ulike inngangene til DA. Her forklarte han og viste oss eksempler på enkelt søk, avansert personsøk, bostedssøk og å finne kilde. Herunder er det mulig å søke på navn, perioder/tidsrom, regioner og diverse materiale som folketellinger og kirkebøker.

Etter pausen fikk vi informasjon om Trondheimsbasen 2018 som er planlagt ferdig i løpet av oktober.