torsdag 7. desember 2017

Møte i S&D ST desember 2017

Årets siste møte inneholder tradisjonen tro, foruten foredraget, både boksalg, julegrøt og kake. Etterhvert som vi kom inn døra kikket vi på hva som var lagt ut i år. Flere av bøkene fikk bein å gå på. Så var det foredrag om juletradisjoner. Vi fikk høre om de ulike merkedagene i forbindelse med julen. Av dagene som ble nevnt var St. Nicolas 6. desember, Maria unnfangelse 8. desember, Luciadagen 13. desember, Vintersolverv 22. desember og tjuendedag jul som er den 13. januar. Det ble også fortalt litt om julekort som kom på 1870-tallet og julebukk som er fra 1600-tallet.

Etter på var det julegrøt og kake.

torsdag 2. november 2017

Møte i S&D ST november 2017

Tema for kveldens møte var «Skriv din livshistorie» der Ann-Carin ga tips og og råd om hvordan skrive om din historie. Hun tok utgangspunkt i boken «Nattugla» som hun nettopp har skrevet.

Hun åpnet med å fortelle at denne boken handlet om barndom og ungdom. Slektforkning handler om menneskets historie, og av kilder som brukes er de skriftlige alltid tilgjengelig. Det er bilder, bøker, artikler og dokumenter av ulike slag. 

En viktig del av historien er samfunnshistorien. Den forteller noe om tiden vi vokste opp i. Herunder kan nevnes familiære hendelser, hendelser i lokalmiljøet, hendelser i Norge og i verden. «Det er bare du som kjenner din historie, og det er bare du som har levd ditt liv». Samfunnshistorien inneholder også også tidsbilder som klær/mote, hårstyling, idrettshelter, programmer som gikk på radio og tv og den teknologiske utviklingen. Derfor er det viktig å skrive i «Jeg-form» for å få nærhet til stoffet du holder på med. Viktige stikkord er ærlighet, troverdighet, følelser og beskrivende ord. Det er forskjell på å gå og å liste seg fram.

Hun fortalte også hvordan vi lager en minnebank ved hjelp av papir, penn eller pc. Et tips er å tenke tilbake på livet ditt, gleder og sorger. Noter ned ting du husker, så kommer det mer etterhvert.

Ting å ha med i en livshistorie er om barndomshjemmet (hus, leilighet, gård), planløsning (hvordan var rommene). Videre ha med familiehendelser (fødsel, konfirmasjon, giftemål, død) skoletiden, rutiner i hverdagen, fritid (venner, fritidsaktiviteter) helg, høytider, ferie (turer, ferieturer, hytteturer). Ann-Carin sa at dette er å gå på en oppdagelsesreise i oss selv.  Hun trakk fram de tre S`ene: Samle (minner), Sortere og skrive.

I et slik prosjekt er det nødvendig å dele opp i epoker. Eksempel fra hennes arbeid er Barndom 0-15 år, ungdom 16-18, studietid 19-24 og voksenliv fra 25 år. 

Neste post var om bokprogrammet Indesign og hvordan sette inn bilder og illustrasjoner. Til alutt er det viktig å ta en språkvask. Få noen til å lese gjennom manuset. Og, til slutt en påminnelse om at Nasjonalbiblioteket skal ha 5 eksemplarer av den ferdige boken. 

torsdag 5. oktober 2017

Møte i S&D-ST oktober 2017

Det var surt og kaldt ute, så høsten har kommet. Da var det godt å komme innendørs på Dora for å være med på månedens møte. Denne gangen var det Eva, leder for S&D Molde, som skulle holde foredrag. Før hun holdt foredraget, åpnet Ketil møtet og gikk gjennom dagens program. Finn overtok og fortalte kort om Trondheimsbasen 2018 og dugnaden som skal være på lørdag.

Da var det tid for foredraget av Eva. Hun fortalte om «Jakten på Anton». Vi fikk høre om bakgrunnen for at hun hadde lett etter han. Så fortalte hun om hvordan hun hadde gått fram i kildene for å finne den «rette» Anton og barna hans. Hun hentet informasjon fra slekt, og googlet ulike stavemåter av navn. Av kilder som ble brukt var kirkebøker, Folketelling 1910,  slektsforum, bygdebok, bygdebokforfatteren, dødsannonser, Aftenposten, gravminner, kirkegårdsregistre, Nasjonalbiblioteket og Ancestry.

Etter pausen informerte Ketil om årets slektforskerdag. Den er lørdag 28. oktober på Strinda videregående skole. Der vil Trondheimsbasen 2018 bli lansert. Nærmere informasjon kommer på e-post.

Arnar fortalte om de nye hjemmesidene til S&D Sør-Trøndelag. vi fikk se hvor nyhetene fra Sør-Trøndelag ligger, og hvordan finne sidene om de enkelte lokallag og aktivitetene de har. Han viste oss også hvor Genress ligger, aviser i slektforskning og DIS-kart. Noen av sidene er ikke ferdig oppdatert enda, men det kommer, sa han. Det var også viktig å merke seg at det skal bli mer som bare skal være for medlemmene. Det vil kreve innlogging. Til slutt minnet han oss om at dem som ikke er registrert med riktig e-post, må gå inn på «min side» og legge den inn.

torsdag 7. september 2017

Møte i S&D ST september 2017

Sommeren er ferdig og det er tid for å starte opp med aktivitetene. På tirsdag var det slektverksted, og i dag var det høstens første møte. Mange hadde møtt fram for å høre Finn fortelle om det nye Digitalarkivet (DA). Han  tok for seg utviklingen fra det første arkivet i 1998 til det nye som ble lansert i sommer. Et av de første tingene som ble lagt ut i januar 1998 var noen folketellinger. Etterhvert fulgte kirkebøker og annet materiale.

Finn viste oss også de fire ulike inngangene til DA. Her forklarte han og viste oss eksempler på enkelt søk, avansert personsøk, bostedssøk og å finne kilde. Herunder er det mulig å søke på navn, perioder/tidsrom, regioner og diverse materiale som folketellinger og kirkebøker.

Etter pausen fikk vi informasjon om Trondheimsbasen 2018 som er planlagt ferdig i løpet av oktober. 

torsdag 4. mai 2017

Møte i S&D-ST mai 2017

Våren har kommet for fullt og det betyr også at det er tid for for vårens siste møte. Tema denne gang var Aviser i slektsforskningen. Da alle hadde funnet plassene sine fikk vi en gjennomgang av den nye Nasjonalbibliotekets nye database

 Den nye databasen finner du øverst til høyre, eller ved å trykke https://beta.nb.no/search

Biblioteket på Dora har regionale og lokale aviser, Dragvoll har mikrofilmer og folkebibliotekene har også aviser. Har ikke biblioteket tilgang på nb sin avisbase kan det ordnes gratis hvis du spør.

I avisene finner vi dødsannonser og minneord, ekteskap, annonser og reklame, leserbrev (for eksempel fra utvadrerne til Amerika) kulturliv, idrett og foreninger og lokale hendelser.

Det diigitaliseres aviser hele tiden, så får du tre treff på et navn i dag kan det bli seks treff i morgen.

All tekst er i utgangspunktet søkbart, det blir markert med oransj farge i avisene. Vi fikk demonstrert hvordan det skal søkes i den nye avisdatabasen. Generelle søk gir lang treffliste, og det anbefales å søke på flere varianter av navn hvis du ikke finner det du er ute etter.  Det ble samtidig anbefalt at vi går over til den siden den gamle snart blir borte.

Avisene er også nyttig der folketellingene slutter. Du kan søke fra dødsannonse til dødsannonse. Der kan vi finne navn på avdødes barn. Det er lettere å følge sønnene enn døtrene. De forandret navn når de giftet seg. En kan også søke på facebook for å finne oldebarn.

Norsk kunngjøringstidende (Norsk Lysningsblad fra 1939) er tilgjengelig på nettet. Det ble demonstrert på veggen.

Retriever/A-tekst er tilgjengelig på biblioteket.

Til slutt fikk vi en liten gjennomgang av hvor vi kan finne eldre utenlandske aviser på nettet.

Etter pausen fikk vi en gjennomgang av gunnerus.no, NTNU Universitetbibliotekets spesialsamlinger. Vi fikk informasjon om siden som åpnet i fjor høst, og fikk se eksempler på bilder som ligger tilgjengelig på siden. Mange bilder ble registrert elektronisk på 1980-tallet, men ikke alle er digitalisert.

I dag er det ca 1 million bilder i magasinet og 100 000 av disse er søkbare i basen. Vi fikk også demonstrert hvordan vi skal laste ned bildene.

De får daglig informasjon om bilder som er lagt ut, enten i kommentarfeltet eller via e-post og telefon.

torsdag 2. mars 2017

Møte i S&D ST 2. mars 2017

Det begynner å bli lyst ute, og sola var på vei ned dag jeg dro på årsmøtet i S&D. Etter at medlemmene hadde funnet plassene sine, kunne  leder Jan åpne møtet. Han gikk gjennom innkallingen til årsmøtet og styrets beretning. Etterpå gikk kasserer Anders gjennom regnekapet. Målfrid Aa i valgkommiteen gikk gjennom valg av styre og valgkommite. Avtroppende medlemmer ble kalt fram og fikk blomster for innsatsen. Anne fikk også blomster og masse ros for gode vafler og kaffe.

Etter pausen orienterte gravminnekoordinator i Nord-Trøndelag, Einar, om gravminneregistrering. Vi fikk høre om hvordan de fotograferer gravminner og lagrer bildene. Det er lurt å lage mapper for hvert felt, eksempel en mappe for felt A, en annen mappe for felt B. Da blir det mer oversiktelig. Han kom også med noen gode råd om hvordan en skal fotografere gravminner.

torsdag 2. februar 2017

Møte i S&D ST februar 2017

Månedens tema var kilder som ikke ligger på nett. Elin fortalte om kildene hos sorenskriver / byfogd: tingbøker, tinglyste dokumenter, rettsaker, sivilsaker og straffesaker

Forliksråd var opprettet i 1795 i byene og 1797 på landet. De behandlet mindre saker som nabotvister, æreskrenkelser, gjeld og mekling mellom ektefeller.

Videre fikk vi høre om skifteretten, der legges det ut nye arkiv.

Så ble det informert om at Amtmann og fylkesmann er øverste representant i fylket. De hadde tilsyn med embedsverket. Når du søker må du huske at ikke alt er ordnet etter emne.

På 1800-tallet: journal, journalsaker og kopibok.

Skattemanntall
militærruller, gjenpart av straffesaker før 1889.

tilsettingssaker for en rekke embets- og tjenestemenn.  

Hun var også innom lensmannsarkiv og prestearkiv før det var kaffepause.

torsdag 5. januar 2017

Møte i S&D Sør-Trøndelag januar 2017

Denne gang hadde rundt 140 funnet veien til Dora for å høre Finn fortelle om Trondheimsbasen 2017. Jan åpnet møtet og informerte om rømmingsveiene siden det var så mange der denne gang. Etterpå ble det litt om tilbudet utover vinteren, både møte i februar og skrivekurs.

Etter at all informasjon var gitt overtok Finn mikrofonen.

Trondheimsbasen 2017 er den siste utgaven i en rekke utgaver siden den første i 2007. Den siste versjonen omfatter også data fra mange kommuner utenfor Trondheim. Både i Sør- og Nord-Trøndelag, Nordmøre og borgelige vigsler fra Ålesund og søndre del av Helgeland. I alt omfatter databasen omlag 1000 kilder og har ca 2,5 mill. poster. Nyheter var det også, og han redegjorde for de. Blant annet folketellinger 1893 for 23 kommuner og fangeprotokoller fra Tukthuset i Trondheim. Mange av postene har direkte link til de originale kildene. Av kildene kan nevnes kirkebøker, folketellinger,  fremmedprotokoller, sjømannsruller, dødsmeldinger og flytteprotokoller. Vi fikk også høre historien om utviklingen av databasen fra ideen «oppsto» ig første basen kom i 2007 til dagens versjon, som skulle være klar til nedlasting når møtet var ferdig.

Etter å ha informert om Trondheimsbasen 2017 fikk vi et innblikk i hva som er i basen. Finn tok utgangspunkt i fangeprotokollene fra Trondheim tukthus i tiden 1846-1876. Her «fulgte» vi en ung jente, Nicoline Eriksdatter Moe, som 19 år gammel ble dømt til 9 års straff da hun fikk et "uekte" barn som døde under fødselen.

I forbindelse med lanseringen av Trondheimsbasen 2017 var det kake og champagnebrus etter foredraget.