torsdag 2. februar 2017

Møte i S&D ST februar 2017

Månedens tema var kilder som ikke ligger på nett. Elin fortalte om kildene hos sorenskriver / byfogd: tingbøker, tinglyste dokumenter, rettsaker, sivilsaker og straffesaker

Forliksråd var opprettet i 1795 i byene og 1797 på landet. De behandlet mindre saker som nabotvister, æreskrenkelser, gjeld og mekling mellom ektefeller.

Videre fikk vi høre om skifteretten, der legges det ut nye arkiv.

Så ble det informert om at Amtmann og fylkesmann er øverste representant i fylket. De hadde tilsyn med embedsverket. Når du søker må du huske at ikke alt er ordnet etter emne.

På 1800-tallet: journal, journalsaker og kopibok.

Skattemanntall
militærruller, gjenpart av straffesaker før 1889.

tilsettingssaker for en rekke embets- og tjenestemenn.  

Hun var også innom lensmannsarkiv og prestearkiv før det var kaffepause.