torsdag 5. januar 2017

Møte i S&D Sør-Trøndelag januar 2017

Denne gang hadde rundt 140 funnet veien til Dora for å høre Finn fortelle om Trondheimsbasen 2017. Jan åpnet møtet og informerte om rømmingsveiene siden det var så mange der denne gang. Etterpå ble det litt om tilbudet utover vinteren, både møte i februar og skrivekurs.

Etter at all informasjon var gitt overtok Finn mikrofonen.

Trondheimsbasen 2017 er den siste utgaven i en rekke utgaver siden den første i 2007. Den siste versjonen omfatter også data fra mange kommuner utenfor Trondheim. Både i Sør- og Nord-Trøndelag, Nordmøre og borgelige vigsler fra Ålesund og søndre del av Helgeland. I alt omfatter databasen omlag 1000 kilder og har ca 2,5 mill. poster. Nyheter var det også, og han redegjorde for de. Blant annet folketellinger 1893 for 23 kommuner og fangeprotokoller fra Tukthuset i Trondheim. Mange av postene har direkte link til de originale kildene. Av kildene kan nevnes kirkebøker, folketellinger,  fremmedprotokoller, sjømannsruller, dødsmeldinger og flytteprotokoller. Vi fikk også høre historien om utviklingen av databasen fra ideen «oppsto» ig første basen kom i 2007 til dagens versjon, som skulle være klar til nedlasting når møtet var ferdig.

Etter å ha informert om Trondheimsbasen 2017 fikk vi et innblikk i hva som er i basen. Finn tok utgangspunkt i fangeprotokollene fra Trondheim tukthus i tiden 1846-1876. Her «fulgte» vi en ung jente, Nicoline Eriksdatter Moe, som 19 år gammel ble dømt til 9 års straff da hun fikk et "uekte" barn som døde under fødselen.

I forbindelse med lanseringen av Trondheimsbasen 2017 var det kake og champagnebrus etter foredraget.