torsdag 6. mars 2014

Årsmøte i DIS-ST 6. mars 2014

Jeg var på lesesalen litt over fem for å lese gamle aviser på Nasjonalblblotekets hjemmeside. Blant annet Firda Folkeblad fra 27. september 1938 der det sto om begravelden til min oldefar Ola Indrehus. Dessverre var det ikke mulig å skrive ut, det får jeg ta en annen gang.

Da jeg kom opp i 4.etasje hadde det begynt å komme folk. Denne gang var det 60 som var på årsmøtet.

Etter at årsmøtepapirene var gjennomgått og godkjent, ble det nye styret presentert. Etterpå fortalte Finn om turen til Rootstech i SLC  Så var det kaffe. Til slutt fikk vi litt informasjon om bokhylla.no - Nasjonalbiblioteket.