fredag 5. desember 2014

Julemøte i DIS-ST desember 2014

Dørene ble åpnet klokken 18 med gløgg og boksalg. Både årbøker og bygdebøker var lagt ut for salg, og mange fant noe av interesse. 

Så var det tid for årets siste møte, og jubileumsmøte siden DIS Sør-Trøndelag var 20 år i mai.

Først var det om historie og mattradisjoner - julematen.


Hedensk jul feiret de midtvinterblot

Gulatingsloven og Frostatingsloven fastslo at det var påbudt å brygge øl. Samburdaøl skulle brygges til allehelgensmesse. 

Det var kvinnene som brygget øl.Den kristne julen var en fast kirkelig handling. Julen ble en gledesfest til minne om kristi fødsel og avløste gaveutdelingen som var på nyttårsfesten. Den ble flyttet en uke fram.

De vernet seg mot onde makter som Åsgårdsreia og Lussie ved å ha kors over dørene.

Det var vake til over midnatt juleaften. De hadde halm og sov på gulvet julenatta.Julematen: Julematen er et begrep. Innholdet varierer fra sted til sted. De fleste steder er det lutefisk og møljetradisjon. Mølje stammer fra katolsk tid og lutefisk var det i Tysklnd i 1580.

I dag er den regionale tilhørligheten borte på grunn av flytting.


Så var det foredrag om DIS-ST. Vi fikk høre om prosessen fram til stiftelsen. Laget var det tredje som ble stiftet. Fra før var det to lag,  DIS Salten og DIS Hordaland. Vi fikk også se eksempler på brev og møtereferat fra de første møtene, og et nummer av medlemsbladet«Rota».