torsdag 7. november 2013

Møte i DIS-ST 7. november 2013

Tema for dette møtet var DNA i slektsforsking fra en brukers ståsted.

Først fikk vi høre at DNA-tester er noe vi gjør i tillegg til slektforskingen. Vi fikk videre høre om X og Y kromosomer. Kvinner har to x-kromosomer, menn har et x og et y-kromosom.

Så var det litt om haplogrupper, eller menneskets genetiske tre. Alle som lever på jorden i dag stammer fra det samme genetiske opphavet fra Afrika.

mtDNA nedarves bare gjennom mødre.Undersøkelser av mtDNA kan si noe om menneskets avstamning og hvor de har vandret.
Ved hjelp av DNA i Y-kromosomet kan man spore mannlige linjer gjennom markørene.

Til slutt fikk vi informasjon om de ulike testene og hva resultatene kan bety.