torsdag 4. mai 2017

Møte i S&D-ST mai 2017

Våren har kommet for fullt og det betyr også at det er tid for for vårens siste møte. Tema denne gang var Aviser i slektsforskningen. Da alle hadde funnet plassene sine fikk vi en gjennomgang av den nye Nasjonalbibliotekets nye database

 Den nye databasen finner du øverst til høyre, eller ved å trykke https://beta.nb.no/search

Biblioteket på Dora har regionale og lokale aviser, Dragvoll har mikrofilmer og folkebibliotekene har også aviser. Har ikke biblioteket tilgang på nb sin avisbase kan det ordnes gratis hvis du spør.

I avisene finner vi dødsannonser og minneord, ekteskap, annonser og reklame, leserbrev (for eksempel fra utvadrerne til Amerika) kulturliv, idrett og foreninger og lokale hendelser.

Det diigitaliseres aviser hele tiden, så får du tre treff på et navn i dag kan det bli seks treff i morgen.

All tekst er i utgangspunktet søkbart, det blir markert med oransj farge i avisene. Vi fikk demonstrert hvordan det skal søkes i den nye avisdatabasen. Generelle søk gir lang treffliste, og det anbefales å søke på flere varianter av navn hvis du ikke finner det du er ute etter.  Det ble samtidig anbefalt at vi går over til den siden den gamle snart blir borte.

Avisene er også nyttig der folketellingene slutter. Du kan søke fra dødsannonse til dødsannonse. Der kan vi finne navn på avdødes barn. Det er lettere å følge sønnene enn døtrene. De forandret navn når de giftet seg. En kan også søke på facebook for å finne oldebarn.

Norsk kunngjøringstidende (Norsk Lysningsblad fra 1939) er tilgjengelig på nettet. Det ble demonstrert på veggen.

Retriever/A-tekst er tilgjengelig på biblioteket.

Til slutt fikk vi en liten gjennomgang av hvor vi kan finne eldre utenlandske aviser på nettet.

Etter pausen fikk vi en gjennomgang av gunnerus.no, NTNU Universitetbibliotekets spesialsamlinger. Vi fikk informasjon om siden som åpnet i fjor høst, og fikk se eksempler på bilder som ligger tilgjengelig på siden. Mange bilder ble registrert elektronisk på 1980-tallet, men ikke alle er digitalisert.

I dag er det ca 1 million bilder i magasinet og 100 000 av disse er søkbare i basen. Vi fikk også demonstrert hvordan vi skal laste ned bildene.

De får daglig informasjon om bilder som er lagt ut, enten i kommentarfeltet eller via e-post og telefon.