torsdag 2. mars 2017

Møte i S&D ST 2. mars 2017

Det begynner å bli lyst ute, og sola var på vei ned dag jeg dro på årsmøtet i S&D. Etter at medlemmene hadde funnet plassene sine, kunne  leder Jan åpne møtet. Han gikk gjennom innkallingen til årsmøtet og styrets beretning. Etterpå gikk kasserer Anders gjennom regnekapet. Målfrid Aa i valgkommiteen gikk gjennom valg av styre og valgkommite. Avtroppende medlemmer ble kalt fram og fikk blomster for innsatsen. Anne fikk også blomster og masse ros for gode vafler og kaffe.

Etter pausen orienterte gravminnekoordinator i Nord-Trøndelag, Einar, om gravminneregistrering. Vi fikk høre om hvordan de fotograferer gravminner og lagrer bildene. Det er lurt å lage mapper for hvert felt, eksempel en mappe for felt A, en annen mappe for felt B. Da blir det mer oversiktelig. Han kom også med noen gode råd om hvordan en skal fotografere gravminner.