lørdag 31. oktober 2009

Slektforskerdag i Trondheim 2009


Klokken 10 åpnet dørene på Trondheim folkebibliotek og SFD 2009 var igang.
I år har DIS Sør-Trøndelag valgt "Slekt og lokalhistori i Strinda" som etma. Det var informasjonsstand om DIS, presentasjon av slektprogram, bildebehandling og søking på internett. Statsarkivet, IKA, UBIT med trondheimsbilder og Strinda Historielag var også representert med hver sin stand.
Klokken 11 startet første foredrag. Idar foreleste om hvordan starte med slektsforskning. Vi fikk informasjon om navn og fotografiske kilder. Attster kan gi svar på hvem som er foreldrene (vaksinasjonsattester). da har vi kommet en generasjon lenger tilbake. Sperrefrister på kirkebøker og folketellinger ble også nevnt.
I gamle bibler kan vi finne navn flere generasjoner bakover i tid. Flere kilder ble trukket fram, blant annet "Våre røtter" og bygdebøker. Hjemmesidene til DIS ble presentert, likeså hjemmesidene til Digitalarkivet og Riksarkivet. Til slutt fikk vi informasjon om slektprogrammene og DIS ST med lokallag.
Så gikk noen for å få med seg nybegynnerkurset i slektgransking. Det var Per-Olav som hadde kurset.
Nestleder i Strinda Hiastorielag hadde om slekt og lokalhistoriske data på wiki-Strinda. Det ble demonstrert. Der er det lokalt stoff om studenter på NTH som var fra Strinda, og gårder i Strinda. Der er det også informasjon om hvem som eide gårdene og bilder.
Siste foredrag var om Folketellingen i Strinda 1934 med Finn. DVD-plata ble lansert i dag og inneholder en database med navn, fødselsdato, yrke og bosted. Det er også mye tilleggsstoff som artikler om personer, kart og aviser. Så er det mye stoff om Strinda i 1934. Også eldre stoff er tilgjengelig. Blant annet valgmanntall og skatteliste. Avisene er også representert. Oversikt over alle prestene i Strinda fra reformasjonen finnes også der samt herredsstyreprotokoll.

mandag 26. oktober 2009

Slekt og Data nr. 3-2009


Dette nummeret av S&D har familieminner som tema. I artikkelen "Ta vare på familieminnene!" skriver Knut Bryn (som også er temaredaktør for dette nummeret) om de ulike familieminnene og hvordan vi tar vare på de. Blant annet nevner han brev og muntlige familieminner. Det er også andre ting som kan inneholde familieminner. Marie Olaussen skriver om Fattighuset i Holmestrand. Huset har blant annet vært fattighus og gamlejem.
Leder i DIS-Norge, Torill Johnsen, skriver om sitt familieminne, en kiste som har tilhørt Ingebaar Olsdatter Rogstad.

Hvordan intervjue eldre? spør Arne Langeland og går gjennom intervjuteknikk og ulike spørsmål. På "Digitalt fortalt" kan vi legge inn historier om kulturminner. Knut Bryn har gjengitt noen av historiene i "Legg familieminnene ut på nettet". Liv Ofsdal redegjør for konseptet "Tingene forteller" med utgangspunkt i dataprogrammet. Så er det en presentasjon av regionale lederne i DIS.

De fleste bruker musa når de skal bla i menyer eller kopiere og lime inn tekst. Det er også mulig å bruk hurtigtastene på tastaturet. Vegar Jansen kommer med gode tips i bruk av hurtigtaster. De svenske slektsforskerdagene i Falköping er over, og Torill Johnsen har fulgt opp med en rapport fra turen. Til slutt har Bjarte Espedokken skrevet om utfordringen å finne slekt i Sør-Afrika.

Forsidebildet til dette nummeret av S&D er tatt av Monica Betten.

søndag 25. oktober 2009

Slektsforskerdagen som inspirasjonskilde til noveller og manus

Så måtte vi stille klokken en time tilbake. Det betyr at den mørkeste årstiden har kommet. men for de av oss som har hendene fulle er det ikke så nøye med om det er tidlig mørkt eller ikke. Aktivitet er det allikevel. Tenn et par stearnlys og kryp oppi sofaen. Da er du klar for å starte på det nye manuset eller novellen som du har tenkt på så lenge. Det er utrolig hva et lunt rede kan sette igang av inspirasjon når laptopen ligger i fanget. "Familieminner" kan være et godt utgangspunkt for et manus. ideene har du kanskje alt funnet i et gammelt fotoalbum eller i noen gamle brev. Et avsnitt eller et kapittel er et godt utgangspunkt for oppbyggingen av historien. Kanskje du også skulle ta deg en tur ut for å få inspirasjon også? Hvorfor ikke ta en tur på slektsforskerdagen som arrangeres av DIS Norge lørdag 31. oktober. Informasjon finner du her: http://www.disnorge.no/

Da kan du få masse informasjon som kan brukes. kanskje kan forelesningene friste eller du kan lete opp informasjon om en person som kan brukes som utgangspunkt til en istorie. Det er bare å spørre en av de mange fra DIS, så kanskje det gir ideen til en historie. Etterpå kan du gå rundt og se på de forskjellige aktivitetene. Er arrangementet på biblioteket er det et yppelig utgangspunkt for å bla i noen bøker. Årets emne gir så mange muligheter for de som er ute etter nye emner til skrivingen.

fredag 16. oktober 2009

Årstid

Det var vår pg han så på været
og håpet avlingen ville bli fin
han sto på mrka og kjente jorda
før han kastet det første frø

det var vinden som sendte budet
han takket og sådde mer
det var vinden som hvisket ordet
som ga han håp om indre fred

han satt på krakkeen og priste dagen
etter arbeidsøktens gang
han sto ved gjerdet med naboen
og sa at dette var livets gang

han gikk å vandret på enga
i gress og timotei
han så på åkeren og sjekket veksten
som var så viktig for alle sammen

så kom dagene da alt ble høstet
først var det onn med ljå og høy
så var det poteten
som de sto og plukket dagen lang

så var de ferdig for dene gang
da høsten vitnet om en ny årstid på vei
men det får bli en annen gang

mandag 12. oktober 2009

Oktobermøte i DIS Sunndal


Denne gangen har jeg vært på møte hos DIS Sunndal. 7 stykker hadde møtt opp da Unni ønsket velkommen til møtet. Så presenterte vi oss. Unni informerte om SFD. Det skal være på Sunndal folkebibliotek. Etterpå var det spørsmål om SF (slektforum) på DIS sine hjemmesider.Unni demonstrerte og forklarte hvordan vi skal legge ut etterlysninger. Så var det kaffe, kaker og sosialt samvær.

torsdag 1. oktober 2009

Oktobermøte i DIS-ST


Ketil åpnet møtet med å fortelle at vi hadde besøk fra Hilde, som er leder i DIS Buskerud og Remi, som er leder for kongsberggruppen. DIS Salten-medlemmet Per-Olav som studerer her i byen ble også ønsket velkommen.
Så fikk Finn ordet. Denne gangen foreleste han om «Digital slektbok», om hvordan vi kan presentere slekten på CD eller DVD. Blant annet fikk vi høre at i dag har nesten alle tilgang til e-post og nesten alle har hjemmesider eller har mulighet til å lage sin egen side. Alle kan også lage DVD, CD-rom og MP3-filer.
Han fortalte litt om hva en digital slektbok er for noe. Han nevnte eksempel lydbok, word-fil og hjemmeside. Det er fordeler ved å være digital: det er billig å produsere og lett å distribuere. Det er også lett å lage nye versjoner hvis opplysningene er foreldet.
En digital slektbok kan inneholde mye informasjon. Både tekst, bilde og video ble nevnt som eksempel. Vi fikk også informasjon om html-filer, word og power point. Finn viste også eksempel fra «Digitalt fortalt» da han forklarte hvordan ting kan presenteres. Det kan også presenteres på CD, det ble også gjennomgått.
Så har DIS ST fått egne T-skjorte og piquet-skjorte i marineblå. Turid viste de fram og det var mulig å skrive seg på liste for de som vil kjøpe. De blir ferdig til SFD. Så var det kaffe og vafler.
Etter pausen informerte Ketil om SFD. Det skal være på Trondheim folkebibliotek lørdag 31. oktober fra kl 10-15. Det ble også informert om programmet for dagen. Finn informerte om hvordan det går med Strinda 1934. til slutt var det orientert litt om kommende kurs i Snikkarboden.