mandag 25. januar 2010

Informasjon om eldre kjøretøy
Opp gjennom årene har familien hatt flere biler. Jeg har informasjon om de nyeste bilene vi har hatt, men ikke de eldste. Derfor har jeg med jevne mellomrom forsøkt å finne mer informasjon. Da kom jeg over en side hos statens vegvesen som heter Understellsregisteret for eldre kjøretøy

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Kjoretoyopplysninger/Understellsregistret

Statens vegvesen har to registre hvor de kan hente ut informasjon. Kortregisteret har informasjon om registrerte/avregistrerte kjøretøy fram til mai 1973 og mikrofilmregisteret har informasjon om registrerte og avregistrerte kjøretøy fra 1. januar 1973 til 1994. Blant informasjonen som kan hentes ut er første kjennemerke, dato for første gangs registrering og siste eier med adresse. De trenger følgende opplysninger om kjøretøyet: Merke, årsmodell, rammenummer/chassisnummer og motornummer.

I en kjøpekontrakt fra 1967 fant jeg informasjon om en Renault Dauphine. Den har jeg årstall på, og registreringsnummer. Merke og årsmodell er også kjent på de andre bilene. For å finne kjennemerkene til disse måtte jeg se i fotoalbumet. Med unntak av to eller tre biler har jeg også kjennemerkene på disse. De som mangler er en Commer, muligens en Taunus og en Sunbeam der jeg har bokstavkombinasjonen. Vegvesenet opplyser at hvis jeg har kjennemerkene kan de henvise meg til riktig trafikkstasjon.

Rammenummer, chassisnummer og motormummer er verre. Der har jeg bare informasjon om et par biler. En av de, en VW fra slutten av 60-tallet, har jeg chassisnummer og motormummer på. Denne ble derfor valgt som «prøveklut» og jeg har sendt inn nødvendig informasjon for å se om de har noe opplysninger om bilen. Jeg sendte også med informasjon om noen andre biler der jeg har kjennetegnene. Der valgte jeg de bilene som hadde enbokstavskilt. Så får jeg se hva som kommer ut av det.

Ingen kommentarer: