Fish

torsdag 3. april 2014

Møte i DIS-ST April 2014

Dagens tema var om Eidsvollsmenn fra Trøndelag, og vi fikk høre om Darre fra Klæbu.

Jacob Darre var født i 1757 i Overhalla. Han var foruten å være Eidsvollsmann også sogneprest i Kæbu i 36 år. Sønnen hans Jørgen Darre (1803-1874) fulgte i farens fotspor. Han ble også biskop i Trondheim. Hans Jørgen startet Klæbu seminar i 1839. I 1892 flyttet seminaret til Levanger og ble videreført som Levanger Læreskole.

Flere i slekta ble nevnt, blant annet Jørgen Darre Jenssen, som var sønnen til Lauritz Jenssen på Ranheim. Han var jernbaneingeniør. Hans Jørgen og broren Worm Hirch Darre Jenssen var begge politikere.

Etterpå var det informasjon om aktiviteter på SAT i vår, før det var kaffe/brus og vafler.

torsdag 6. mars 2014

Årsmøte i DIS-ST 6. mars 2014

Jeg var på lesesalen litt over fem for å lese gamle aviser på Nasjonalblblotekets hjemmeside. Blant annet Firda Folkeblad fra 27. september 1938 der det sto om begravelden til min oldefar Ola Indrehus. Dessverre var det ikke mulig å skrive ut, det får jeg ta en annen gang.

Da jeg kom opp i 4.etasje hadde det begynt å komme folk. Denne gang var det 60 som var på årsmøtet.

Etter at årsmøtepapirene var gjennomgått og godkjent, ble det nye styret presentert. Etterpå fortalte Finn om turen til Rootstech i SLC  Så var det kaffe. Til slutt fikk vi litt informasjon om bokhylla.no - Nasjonalbiblioteket.


torsdag 30. januar 2014

Temakveld i DIS-ST om nye DA

Dagens temakveld var «Nye Digitalarkivet er på plass – hva betyr det»? og det hadde møtt opp mange for å høre på foredaget. Så fult var det at flere stoler måtte bæres inn på møterommet. og etter at vi hadde brukt opp alle stolene ute i naborommet, kom Finn med en vogn med klappstoler. Det tok derfor litt tid før foredraget kom igang. Finn åpnet med å fortelle at det meste er på plass i det nye Digitalarkivet (DA), og det vil ta en stund før alt er der.
DA skal inneholde alt digitalt materiale: Folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller og tinglysingsprotokoller.

Nye DA består av to systemer: skannede utgaver av orginalmateriale, protokoller og dokumenter. Det andre systemet er er avskrifter sv kilder som er søkbare.

31. mars blir «gamle» DA borte. da er det ikke lenger mulig å søke der. Heller ikke gamle linker til avskrevne kirkebøker, protokoller og dokumenter vil virke. Lenkene til de orginale materialet vil bestå.

I nye DA vil vi kunne søke i en stor database. Vi kan søke både på kryss og på tvers. Finn demonstrert enkelt søk, avansert søk med skjema og kildespesifikt søk.

Blant det som mangler er muligheten til å søke på to personer i samme husholdning

Til slutt listet han opp at DA også er andre ting: Tinglysing, sølvskatten 1816, skifte og dødsfall, regnskapsmateriale, adressebøker og pantebøker. Dette er også ting det står mye i, og som er veldig nyttig for dem som leter etter slekten.

torsdag 9. januar 2014

Møte i DIS-ST 9. januar 2014

På årets første møte var foredraget om kjente trøndere i USA. Blant det vi fikk høre om var at den foregikk i «bølger». Det var flere reiseruter til USA, fraTrondheim, Bergen, kristiansand, kristiania til Hull med Wilson-Line.
Det var også andre utfartshavner. Vi fikk også høre om hva bosetting og setlement er. Av de mer kjente setlementene er Kendal og Fox River.

Det var flere trøndere som har utvandret til USA. av navn som ble nevnt var Ole Rynning, Bernt Julius Muus fra Snåsa, Hans Andersen Barlien fra Overhalla og Brynhild Paulsdatter Størset, bedre kjent som Belle Gunnes.

Etter pausen var det mulig å stille spørsmål. Så avsluttet Finn K med å dele ut premier til de som hadde levert flest svar på julekalenderen.

torsdag 7. november 2013

Møte i DIS-ST 7. november 2013

Tema for dette møtet var DNA i slektsforsking fra en brukers ståsted.

Først fikk vi høre at DNA-tester er noe vi gjør i tillegg til slektforskingen. Vi fikk videre høre om X og Y kromosomer. Kvinner har to x-kromosomer, menn har et x og et y-kromosom.

Så var det litt om haplogrupper, eller menneskets genetiske tre. Alle som lever på jorden i dag stammer fra det samme genetiske opphavet fra Afrika.

mtDNA nedarves bare gjennom mødre.Undersøkelser av mtDNA kan si noe om menneskets avstamning og hvor de har vandret.
Ved hjelp av DNA i Y-kromosomet kan man spore mannlige linjer gjennom markørene.

Til slutt fikk vi informasjon om de ulike testene og hva resultatene kan bety.

lørdag 26. oktober 2013

Slektsforskerdagen 2013


Årets slektforskerdag var «tradisjonen tro» på Trondheim folkebibliotek. Da jeg ankom hadde nesten alle kommet på plass med sine stands, og gjorde de siste forberedelser. Noen måtte bytte plass mens andre sjekket at utstyret fungerte slik det skulle. Klokken 11 ble dørene åpnet og det tok ikke mange minutter før de første sto foran informasjonen til DIS-ST. Det ble bladd i bøker og informasjonsmateriell.

Rundt en time senere var det tid for første foredrag: Hvordan komme i gang med slektsforskning. Blant annet fikk vi høre om hvor viktig det er å få informasjon om bilder, papirer og andre ting som vi har liggende etter besteforeldre og oldeforeldre. har du ikke en vielsesdato kan den stå på en sølvskje, men husk å sjekk kirkebøkene for å være helt sikker på at datoen er rett. I det videre arbeidet er også gravminner viktig. For dem som bor langt unna er det mulig å søke på DIS sine hjemmesider for å se om de finner hvor slekta ligger begravd. Sperrefrist er viktig å kjenne til. Folketellingene har for eksempel 100 år. Hvilke hjelpemidler har slektsforskeren? Av bøker som ble nevnt var «Våre røtter» i ny utgave av Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg, «På sporet av deg selv» av Tore Strømøy og Finn Karlsen, Norsk historisk leksikon, «Norsk slektshistorisk bibliografi» og «Herred, prestegjeld og sogn i Norge». Den siste boka viser hvordan prestegjeldene har forandret seg gjennom tidene. Nyttig å vite når du leter i kirkebøkene. Til slutt ble det informert om Digitalarkivet, Riksarkivet, Statsarkivet i Trondheim (SAT) og de forskjellige slektprogrammene. Innimellom ble det også noen gode historier som falt i smak hos tilhørerne.

Neste foredrag var om samisk bosetting på Fosen og Indre Trondheimsfjord. Vi fikk informasjon om ulike boplasser i blant annet Åfjord og Rissa som ble vist på kart.

Så fikk vi informasjon om Fosen reinbeitedistrikt og om Thomas von Westen som arbeidet for å kristne samene i området. Til slutt fikk vi en oversikt over samenes historie, med bilder fra området.torsdag 10. oktober 2013

Temakveld: Ancestry mer enn bare folketellinger i USA

Kveldens tema var om hva vi kan finne og hvordan vi skal søke etter personer på Ancestry.

Først fikk vi informasjon om ancestry.com. Den ligger på maskinen som er på DIS sitt rom innenfor lesesalen.

Så litt om historien bak Ancestry: Det startet i 1983 for å distribuere bøker og slektsmagasiner. Det ble internettselskap i 1997 og er i dag et globalt nettverk. Det er en av de fremste kildene for slektagransking i dag med ca. 20 mrd. poster. De har kontorer i bla.a Irland, USA, Sverige, Tyskland og Australia.

Ancestry er ikke bare Ancestry. Det er også fold3, Archives, AncestryDNA, Newspapers, FamilyTreeMaker, og myfamily.com.

Når vi søker kan vi velge geografi fra fanene på toppen: UK/Irland og Europa. Gå inn på Europa, og velg for eksempel Sverige.

I familytree kan vi lage vårt eget slektstre. Når vi har lagt inn navn kan vi få opp tips om andre som har lagt inn like navnkombinasjoner. Vi fikk beskjed om å være forsiktig fordi det kan være mye feil ute å gå selv om det er like navn.

På myfamily kan vi lage egne hjemmesider.

På Ancestry.com/wiki finner du informasjon om ancestry. På webbooks er det mye informasjon fra steder og byer i USA.

Tilgang til ancestry: maskina nede har tilgang, ellers kan en kjøpe et årsabonnement. DIS-medlemmer får rabatt gjennom ancestry.se.

Vi fikk også demonstrert hvordn vi skal søke, og hvilke kilder som kom opp. Det er viktig å søke vidt. Ta høyde for at fødselsår kan være feil og sett +/- et par år.

En annen utfordring er navnebruk og stavemåte. Det var ikke alle som brukte gårdsnavnet da de kom til USA, og det var vanskelig for den som skrev å forstå uttalen på navnet til emigrantene.

Før tema ble avsluttet fikk vi et tips om at Cyndi`s List også kan brukes til å søke etter personer. Der er det mange lenker og forslag.