tirsdag 3. mars 2015

Sjekk av gårder i Rana bygdebok

Siden jeg var på Tjøtta i sommer har jeg med jevne mellomrom lett etter anene til min tipp-tippoldefar Nils Peder Andreassen Tåvær. Etter å ha lagt ut informasjon på DIS sitt slektsforum fikk jeg noen svar, og det er de jeg har nøstet videre på. Jeg pakket derfor ned notatene og dro på SAT.Når kirkebøkene for Mo ikke går lenger tilbake enn til 1842 måtte jeg ty til bind tre av Rana bygdebok, Mo Prestegjeld: gardshistorie. Der leste jeg om gårdene, sjekket navn på personer, og hvilke gårdsnummer og bruk de var på (navn på gårdene har jeg fra før). Jeg sjekket følgende gårder: Yttermarka, Jamtlia, Gnr. 97, Skomseng Gnr. 50, Langfjellet Gnr. 47 og Gåstjønlia Gnr. 31. Dette er ting det vil ta tid å komme igjennom siden det er ganske mye som må sjekkes i de kirkebøkene som hittil er skannet. Jeg tok noen bilder og notatr som jeg skal arbeide videre med, så får jeg se hva jeg finner lenger bakover.

Siden det var slektsverksted ble det også tid til en prat inimellom. Denne tirsdagen var det godt besøkt, og det fine vårværet var nok også en av grunnene til at det var god stemning rundt bordene.