onsdag 25. februar 2015

Hva forteller minnesamlingene slektsgranskeren?


Nå holder jeg på å lese i minnesamlingen «I nær fortid». Jeg startet med Vestfold og Østfold, og holder nå på med Agder. Dette er bøker som jeg leser med jevne mellomrom. For en som driver med slektsgransking er det like interessant hver gang «I nær fortid» eller «I manns minne» tas fram.

Minnesamlingene viser at det var stor forskjell på hvordan dagliglivet var på den tiden. Noen vokste opp i «armod og nød» mens andre satt godt i det. For mange var nøden bare en hårsbredd unna. Det kunne være kort vei fra litt mat på bordet til tomme mager. Noen øre kunne være nok i en tid da de var for mange penger å regne. Det var å delta i arbeidet så snart skolen var ferdig for dagen. Så var det å ta leksene til slutt hvis en orket. Ingen kunne skulke unna, da ble det ikke mat på bordet.
For andre var veien kort til velfylt bord og wienerbrød til ettermiddagskaffen. Det betydde at de kunne spise seg mett hver dag, De hadde et bra hus med barneværelse, finstue og pikeværelse. De kunne også ha tjenestejente, og dreng hvis de bodde på en stor gård.

Spesielt på skolen var denne forskjellen synlig. Klær og sko var det som best viste hvordan det sto til i hjemmet. Flere av bidragsyterne nevner at det var forskjellsbehandling mellom barn av arbeidere og barn av bønder og de velstående. For noen preget det oppveksten, mens for andre gjorde det ikke så mye. Uansett om en liker det eller ikke så viser dette den kløften det var mellom samfunnslagene. Det gjenspeilet seg også i hvem som hadde muligheter til å gå videre på skole og hvem som måtte ut i arbeid etter endt folkeskole.

Salmevers og regler som ble formidlet av mor i sene kveldstimer rett før de sovnet er ofte nevnt som gode minner. Flere har også skrevet disse ned til glede for leserne. Leiker og spill er også nevnt, ting som i dag stort sett er glemt av de fleste.

Hva forteller historiene oss slektsgranskere?
For det første forteller det noe om de som har skrevet inn til minesamlingene. De har  har tatt seg tid til å formidle minner fra barndom og ungdom på papiret slik at det kan bli tilgjengelig for senere generasjoner. Men det forteller oss også en annen ting: Vi kan selv lete i kjeller og loft for å finne ting som vår egen slekt har skrevet: dagbøker, minnebøker, brev, notater, artikler og andre ting som har samlet seg opp. Dette er ikke nødvendigvis ting som er skrevet for publisering, mye av det er skrevet for en selv eller familien. Dagbøkene kan gi et bilde av en tidsperiode fra et eller to år til mange år. der vi kan følge personer og gjennom mer eller mindre nøyaktige framstillinger «bli kjent» med personen, familie, slekt og venner. Der kan du finne alt fra hverdagshendelser til beskrivelser av festlige lag og høytider. Brev gir et et mer tidsbegrenset bilde, for eksempel de siste månedene eller det siste året. Ofte finner du enkelthendelser som forlovelser eller fødsler hos familie og venner, hverdagslige hendelser og hva som ellers har hendt i nabolaget. Notater kan du finner forskjellige steder, som for eksempel på papirlapper eller i en almanakk. Mange har skrevet navn og fødselsdato på familie og nære venner der. Kan også hende at det står når familie skulle komme på besøk eller når en selv skulle besøke familie.  

For dere som nettopp har startet å lete etter slekt vil dette gi nyttig informasjon hvis de har slik materiale liggende. Når du selv kan legge informasjon til slektshistorien blir det straks mer interessant. Du får flere knagger å henge tingene på, ting blir mer forstålig og du vil også se at det er en rød tråd fra fortiden og fram til din egen tid.