torsdag 3. april 2014

Møte i DIS-ST April 2014

Dagens tema var om Eidsvollsmenn fra Trøndelag, og vi fikk høre om Darre fra Klæbu.

Jacob Darre var født i 1757 i Overhalla. Han var foruten å være Eidsvollsmann også sogneprest i Kæbu i 36 år. Sønnen hans Jørgen Darre (1803-1874) fulgte i farens fotspor. Han ble også biskop i Trondheim. Hans Jørgen startet Klæbu seminar i 1839. I 1892 flyttet seminaret til Levanger og ble videreført som Levanger Læreskole.

Flere i slekta ble nevnt, blant annet Jørgen Darre Jenssen, som var sønnen til Lauritz Jenssen på Ranheim. Han var jernbaneingeniør. Hans Jørgen og broren Worm Hirch Darre Jenssen var begge politikere.

Etterpå var det informasjon om aktiviteter på SAT i vår, før det var kaffe/brus og vafler.