torsdag 6. oktober 2011

MF "Tidefjell" ved kai i TrondheimDet har ligget noen ferjer ved kai her i Trondheim det siste året, som "Sogn" og "Svanøy" fra Fjord1 Fylkesbaatane. Nå er det M/F "Tidefjell" tilhørende Tide Sjø AS i Bergen som ligger der, Den er bygd ved Fiskerstrand Verft i 2010 og er for tiden i trafikk på strekninga Flakk - Rørvik som drives av Fjord1.