torsdag 6. oktober 2011

Møte i DIS-ST 6. Oktober 2011

Ketil ønsket oss velkommen til møtet, dagens tema var Dampskipstrafikken på Trondheimsfjorden. Først fikk vi litt om firhustorien til Fosen dampskipsselskap som var stiftet i 1886. Senere skiftet det navn til Fosen trafikklag. Siden har den byttet navn fire fem ganger.

Formålet var opprinnelig å få fram varene til Trondheim, men det ble også lettere å reise. Båten "Nidelven" gikk den første turen mellom Trondheim og Steinkjer. Ny veilovi 1851 hadde betydning for samferdselen.

Vi fikk høre at I mai 1855 ble Innherred dampskipsselskap stiftet. Fosenbåtene lå til Kai bak jernbanen mmens Namsosbåtene lå nesten oppe ved Brattørbroa.

Inderøy hadde også eget dampskipsselskap, og båten til det selskapet gikk fra Inderøy via Hommelvik og Ranheim til Trondheim.

Flere selskap ble også nevnt, som Uttrøndelag dampskipslag og Hemne DS.

Fosenbåtene:.Av rutene ble Nordfrøyaruta og Hitraruta nevnt. Fosenbåtene gikk også ut i fiskeværene i Froan og Snillfjorden. Mange var avhengig av rutene.

Etter pausen informerte Ketil om slektsforskerdagen. Den er lørdag 29. oktober på Trondheim folkebibliotek. Tema i år er kilder. Så var det informasjon om Trondheimsbasen ved Finn K. Blant annet er adressen koblet opp mot Google map så vi kan se hvor personene bodde. Det er også mulig å få opp kirkebøker når vi trykker på kildeknappen.

Til slutt hadde Simen om DIStreff. Vi fikk vite hva DIStreff er og hva det ikke er. Så litt om databasen. Blant annet fikk vi vite at det også er informasjon om personer i Norden og andre land, og hvordan bidra ved å sende gedcom fil enten via web eller på epost. Så fikk vi vite hva nivåene i resultatfilen betyr. Han avsluttet med å informere om hvordan søke i DIStreff på web.