tirsdag 6. januar 2009

Mer slekt til USA

Jeg fikk telefon i dag angående informasjon om slekta fra Tåvær i Tjøtta. Det ble opplyst at en familie hadde emigrert til USA og bosatt seg på en øy i Columbia River. Nå må jeg finne ut hvem det var og hvordan slektforholdet er.

Ingen kommentarer: