torsdag 5. mai 2011

Møte i DIS-ST 05. Mai 2011

Tema for det siste medlemsmøte før sommeren var Presten Hr John Jonsen (ca. 1580-1660) og hans etterslekt. Hospitalsforstander i Trondheim og sogneprest i Orkdal.
Blant det som var nevnt var at i 1607 fikk Jon stilling ved hospitalet. Så fikk vi se Jons stamtavle og informasjon. 1618 nevnes Jon som sogneprest i Orkdal. 1634 sjenket han et bilde av seg selv med familie til Orkdal kirke. Da er han mellom 50 og 60 år gammel. 1641 fikk kapellan Steen Hansønn brev på at han skulle få Orkdal prestegård etter Jon Jonsens død. 1657 betalte Jon skatt for flere dyr, som 19 kyr og 6 hester. Hr Jons barn: Dorthe, Idde, Christopher og Johanne.

I pausen var det mulig å kjøpe vafler, kaffe og brus.

Etter pausen orienterte Ketil om sommerturen til Falstadsenteret i Levanger 18. Juni og Svenske slektsforskerdager 26 - 28. August. Etterpå orienterte Finn K om Jernbanejubileum på SAT fra 7. - 12. Mai.