tirsdag 22. februar 2011

Temakveld i DIS-ST
Denne gangen var temakvelden på Gunnerusbiblioteket. Der skulle vi få informasjon om hvordan bruke biblioteket i forbindelse med slektsgranskingen.

Først ble det informert om Gunnerusbiblioteket. Blant annet at det er en del av Universitetsbiblioteket i Trondheim.

Spesialsamlingen ligger på Gunnerusbiblioteket. Det er 1,2 millioner bind.


Så informerte de om bibliotektjenester og rutiner. Det er en måneds lånetid for bøker og 2 uker for tidsskrift. Er de eldre enn fra 1900 lånes det ikke ut. Det er mye som er i magasinene.

Av tjenester ble nevnt trådløst nettverk og de kan kopiere artikler m.m. Kopiene kan de binde inn.


Kilder for slektsgranskere:

Det meste må bestilles på forhånd da det står i magasinet.
Bibliografier: oversikt over bøker og artikler
Slektsbøker: om enkelte slekter og fra områder (eksempel Trøndelag)

Bygdebøker: Innholdet kan variere fra bok til bok. Lokalhistorien er også en del av bygdebøkene. Gunnerusbiblioteket har bygdebøker fra hele landet.

Årbøker og tidsskrifter har de også fra hele landet

Ellers ble rettskildene , bildesamling og historiske arkiver over personer og institusjoner nevnt.

På lesesalen har de slekts- og lokalhistorie, personalhistorie, ordbøker, leksikon og historisk litteratur (Norge og andre land)

Det ble en demonstrasjon i bruk av BIBSTS, som er et nasjonalt biblioteksystem for universitetene og høyskolene.

Til slutt fikk vi en omvisning.