fredag 7. januar 2011

Møte i DIS-ST 6. januar 2011Da var det tid for møte i DIS-ST. Nå er møtene flyttet til Dora der Statsarkivet i Trondheim (SAT) holder til. Det gir flere muligheter for oss til å kunne bruke lesesalken i forkant av møtene, og foredragsholderne har mulighet til å vise fram og bruke kildene på en helt annen måte enn da møtene var på Rosten.
Før møtet ble det tid til å se på de nye møtelokalene og ta et par bilder.

Vi ble ønsket velkommen til årets første medlemsmøte. Dette er det første møte som avholdes på Arkivsenteret på Dora.

Arkivsenteret presenterte seg og vi fikk informasjon om hva som er i magasinene på Dora. Det ble informert om hvem som er i Dorafellesskapet, blant annet består av Statsarkivet, Interkommunalt arkiv Trondheim, Arkivtjenesten Trondheim kommune og arkivtjenesten St. Olavs Hospital
Etterpå ble det tatt utgangspunkt i en familie som har flyttet til Trondheim: Familien Ness fra Vega. En av dem var maleren Bjarne Ness (1902-1927). Vi fikk se funn knyttet til familien fra Bildesamlingen, Bibsys, arkivet til TMV (Trondhjems Mekaniske Værksted) med personalmapper, skolearkivene, Folketellinger og de kommunale tellingene, ligningsopplysninger. I forbindelse med bolig var det informasjon om Bygningskommisjonen, der vi fikk se søknad med tegning av hus. En måte å finne fram til hvor folk bodde er å lete i adressebøkene. Utover 1900-tallet blir også Folketellingene mer detaljert, de kommunale FT gir opplysninger om bosted og hva familien betalte i husleie.

Til slutt fikk vi høre om andre opplysninger som er nyttig for slektsforskeren. Det kan vi finne i dødsfallsmeldinger, offentlige og private skifter, forliksprotokoller, branntakstprotokoller, panteregistre, pantebøker med kårkontrakter og innrullingsmanntall. Ved å lete i disse kan det være mulig å få oversikt over hvor personene oppholdt seg.