tirsdag 15. juli 2008

Slekt & Data nr. 2-2008Da har det endelig kommet et nytt nummer av Slekt & Data. Dette nummeret tar for seg folketellinger (FT). Folketellingene er ofte det første stedet vi leter for å få oversikt over navnene på våre aner. I neste artikkel får vi en god oversikt over hvilke folketellinger som er gjennomført. Blant annet nevnes FT for 1870 (byer og tettsteder), 1885 (byer og tettsteder) og 1891. Det skulle det være noe å hente for de av oss som ikke har sett i andre tellinger enn de fra 1701, 1801, 1875 og 1900. Også andre tellinger og kommunale tellinger blir nevnt. I bladet finner vi også ulike regler for kommunale og statlige tellinger. Ved å avslutte med kapittelet om søking på digitalarkivet har vi fått en god oversikt over alle folketellingene og de ulike reglene som gjelder. Flott å se at det også er tatt med noen webadresser så de som har lang vei til arkivene også kan finne fram til noe av dette.
Den samfunnsfaglige delen har også fått god plass i dette nummeret. Artikkelen om Folketellinger – mer enn bare tall tar for seg behovet for flere opplysninger. Blant annet kom det nye kategorier inn: betjente, bestillingsmenn og funksjonærer. Også sykdomsbildet ble kartlagt. Den økonomiske utviklingen er nevnt i flere artikler og viser hvor viktig dette var for levestandarden i den norske befolkningen. Andre ting som er berørt er befolkningsutvikling og boforhold.
Statsborgerskap blir også tatt opp i en artikkel. Nyttig for alle som har funnet slekt som har kommet til Norge fra utlandet.
Mer lokalt stoff har også funnet plass i dette nummeret av Slekt og Data. Vi får informasjon om hvordan det går med KraFT1923 prosjektet og FT i Trondheim i 1923 og i Strinda i 1934.
Til slutt er det bare å takke våre flinke redaktører Torill, Laila og Liv for et kjempeflott blad med masse interessant lesestoff.

1 kommentar:

Liv Ofsdal sa...

Flott sammendrag Oddvar! Og takk for pene ord :)