lørdag 31. oktober 2015

Slektsforskerdagen 2015

I år var slektsforskerdagen på Suhmhuset og NTNU Gunnerusbiblioteket i Trondheim.

Mange hadde møtt fram i andre etasje på Gunnerusbiblioteket da dørene ble åpnet klokken 10. Flere utstillere hadde rigget seg til med informasjon: DIS-Sør-Trøndelag hadde demonstrasjon av slektsprogrammene Embla og Brothers keeper og annen informasjon som er relevant for slektsforskeren. Det var også presentasjon av bildebehandling. Interkommunalt arkiv (IKA) informerte om deres arbeid. Strinda historielag var også til stede med informasjon om det arbeidet de driver med.


Klokken halv elleve var det presentasjon av NTNU Gunnerusbiblioteket og dets historie ved Sølvi. Så fikk tilhørerne høre om bøkene og samlingene som er på biblioteket.
Det var også informasjon om Norsk slektshistorisk forening (NSF) og hvilke tilbud de hadde.

I de to neste foredragene fortalte Finn om en del av det arbeidet han har gjort og de kildene som er brukt i tv-programmene «Hvem tror du at du er» og hvordan man kan finne fram i dem. I det første foredraget tok han utgangspunkt i programmet med Ingrid Lorentzen. I det andre foredraget fortalte han om arbeidet med Kari Bremnes sin historie.