torsdag 1. oktober 2015

Møte i DIS-ST 1. oktober 2015

Til tross for at høsten har satt inn med regn og vind var det mange som hadde møtt fram for å høre om ubåtbasen Dora: fra krig til kultur - et arkeologisk perspektiv.

Vi fikk først høre om bakgrunnen, som strakte seg tilbake til 1860-årene da jernbanen åpnet. I 1912 kom det havneplan og på 1920-tallet ble områdene på østsiden av elva tatt i bruk og Nyhavna kom. I 1937 kom det igjen ny havneplan.

Så kom okkupasjonen.
Det var viktig for tyskerne å ha ubåtbaser i Norge så de kunne komme direkte ut i Atlanterhavet. Derfor anla de «Bruno» i Bergen og «Dora» i Trondheim. Til dette arbeidet hentet tyskerne inn ingeniører og fagarbeidere for å jobbe med prosjektet og byggingen. I juli 1943 var Dora 1 ferdig. Dora 2, som de også holdt på med, ble ikke ferdig før freden kom.

I etterkrigsårene sprengte de en del av Dora, men det ble stoppet. Noen år senere kom det forslag til hva de skulle gjøre med bunkeren. Av forslagene som ble lagt fram var både kjøpesenter og parkeringshus. Det ble Arkivsenteret som kom inn i den gamle bunkeren med lager, kontorer og lesesalsplasser. Til slutt fikk vi høre litt om de videre planene for Nyhavna.

Etter kaffepausen var det om gotisk skrift der vi gjennomgikk en side av kirkeboken for Støren (1690-1746).