torsdag 7. april 2011

Møte i DIS-ST 07. April 2011

Klokken nærmet seg halv seks og det var på tide å levere inn de gamle avisene og gå en etasje opp for å være med på møtet i DIS-ST. Bøker, CD -Rom og annen informasjon om var alt lagt ut da jeg kom inn døra.

Ketil åpnet møtet og informerte om at tema for møtet er En vandring i Trondheim før og nå.av bilder som ble vist var fra Ila på 1930-tallet og slik det er i dag. Før var det masse reklame å se, også for tobakk. Videre var det bilde fra ilsvikøra og ilevollen. Ilaparken er kåret til Norges peneste park, skansen jernbanebru og Tomas Angells stuer. Flere av de små trehusene er revet. det var også bilde av rutebilstasjonen og Trøndelag Teater. Også sukkerhuset der det ble produsert øl ble omtalt. Nå er produksjonen flyttet til Lademoen. I sentum er det også mange hus som har måttet vike plassen for nye bygg. Av andre bilder som ble vist var av statens hus og den gamle katolske kirken.Det var ikke bare hus, på noen av bildene så vi også hvordan livet i byen var. Der ser også hvordan utviklingen har vært. Trikken i Prinsenkrysset er forlengst borte.selv om det var stor trafikk også før i tiden var det ikke så mange biler. Det var mennesker og hester som dominerte i gatene. det er også noen forandringer i Olav Trygvarssonsgate. Best kan det merkes på venstre side når du går mot Bakke bro. Nordre gate er også forandret, senest etter en brann for et par år siden.Branner har dessverre også forandret miljøet langs Nidelven. Flere gamle brygger har gått tapt i brann.

På andre siden av Bakke bro har det også vært forandringer, som på Buran. På Bakklandet er det også forandringer men flere hus og miljø er bevart.

Etter pausen ble det orientert om møtevirksomheten fremover. Temakveld i snikkarboden og møter på Arkivsenteret sommertur til Falstad og
Levanger museum. svenske slektsforskerdager. Så orienterte Finn G om bruken av Sjømannsprotokollene som er på CD-Rom.

Det ble orientert om Kilderegistrering, både det som er gjennomført og det so det er i gang med. Herunder kan nevnes flytte- og fremmedprotokoller fra 1900.

Til slutt fikk vi informasjon om hva som er gjort og hva som står igjen av arbeidet med gravminnefotograferingen.