søndag 31. oktober 2010

Slektsforskerdagen 2010 "Folk på flyttefot"

Da jeg kom til biblioteket rett før klokken ti sto det flere og ventet på at dørene skulle åpnes. Klokken ti ble den låst opp og flere satte kursen mot 3. etasjen der SFD skulle være. I år var alt samlet på et plan, noe som forhåpentligvis gjorde arrangementet mer oversiktlig for de besøkende. Det var Info stand om DIS, og der kunne en foruten å få informasjon om DIS, også få med seg informasjonsfolder og medlemsbladet «Slekt & Data». De hadde også DIS-skjorter, bøker, pins og anetavler til salgs. Den nye «Trondheimsbasen» på CD inneholder data fra folketellingene i Trondheim og Strinda fra 1865,1875,1900, 1925 og 1934. I tillegg er også noen data fra kirkebøkene og dødsfallsprotokoller søkbare i denne basen. Den kostet 100 kroner, og jeg sikret meg et eksemplar.

Arkivsentret på Dora, UBIT med Trondheimsbilder, Trondheim Folkebibliotek  og  Strinda  Historielag hadde også stand der, og bidro med informasjon.

Det var mange som ville ha hjelp til å finne slekt. Flere satt bøyd over datamaskinene og fikk hjelp med å lete gjennom kirkebøker og folketellinger Forhåpentligvis får de lyst å lete videre når de kommer hjem. Det var også presentasjon av slektprogram.

Det var tre foredrag; Den første var om «Slektsforskning – hvordan starte». Idar foreleste om hvordan starte med slektsforskning. Vi fikk informasjon om navn og kilder. Mye av informasjonen kan vi finne i gamle slektbibler og i gamle dokumenter. Slektprogrammer er viktig for å legge inn data om personer og bilder.
I gamle bibler kan vi finne navn flere generasjoner bakover i tid. Flere kilder ble trukket fram, blant annet bøker om slektsforsking og «Våre røtter». Også kilder og protokoller ble nevnt. De finner vi blant annet på SAT. Her kan nevnes kirkebøker og klokkerbok. Gunnerusbiblioteket har bygdebøker fra hele landet og er verd et besøk.
Hjemmesidene til DIS ble presentert, der ligger Gravminner og DIStreff. Medlemsbladet «Slekt & Data» ble også presentert. og til slutt informerte han om DIS ST og lokallagene,

Neste foredrag var «Selbygger på Ranheim», der vi fikk høre om de som flyttet fra Selbu til Ranheim.

Per-Olav hadde «Nybegynnerkurs i slektgransking». Han demonstrerte hvordan de skal finne kilder på nettet, som kirkebøker og folketellinger. Det var også anledning til å prøve selv.

Siste foredrag var «Folk på flyttefot – til Trondheim» ved Finn K. Han tok utgangspunkt i Folketellingene. Vi fikk høre om hvor vanskelig det kan være å finne hvor en er født, særlig hvis det er flere steder i landet som heter det samme.
Yrke kan være vanskelig å definere. «Sjåfør» kan bety mange ting. Også «Arbeidsledighet og Sogn» og «Arbeidsledighet og flytting» ble tatt opp.
Siste post på programmet var informasjon om den nye «Trondheimsbasen» på CD. Finn demonstrerte hvordan vi kan bruke den. På denne er det mulig å identifisere personer fra flere kilder samtidig, noe som gjør det lettere for de som leter etter slekt.