tirsdag 5. oktober 2010

Møte i DIS-ST 4. oktober 2010

Denne gang var det Atle Johansen fra UBIT og biblioteket på Dora som hadde om Trondheim Mekaniske Verksteds historie.

Først fikk vi høre historien. «Fabrikken ved Nidelven» ble opprettet i 1843, året etter den andre bybrannen. Der var det også dampmølle.
Det var stor utvikling på slutten av 1860-tallet. Private overtok driften av skipene fra staten. «Nordenfjeldske Dampskibsselskab» og «Det Bergenske Dampskipsselskap».
«Trolla Brug» og «Fabrikken ved Nidelven» var konkurrenter siden begge hadde støperi og mølle. «Fabrikken ved Nidelven» la ned mølla på midten av 1860-tallet. Begge ville også ha dokk, og etter et kompromiss ble de slått sammen i 1872 og fikk navnet «Trondhjems Mekaniske Verksted» (TMV). Det var 10 avdelinger på TMV, blant annet maskinverkstedet og skipsbyggeriet.

Vi fikk også informasjon om TMV arkivene. De består av 400 hyllemeter med bilder og dokumenter. Blant det som er i arkivene finner vi personalmapper for de ansatte. Det er også informasjon om bedriftshelsetjenesten.

Av skipene som ble bygd ved TMV fikk vi høre om DS «Haakon VII». Det ble overlevert til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i mai 1907 og satt inn i Englandsruten mellom Trondheim Bergen og Newcastle. Senere ble det satt inn i hurtigruten, først i sommerrutene i 1922 og fra 1924 i helårsrute. Skipet forliste
utenfor Florø i 1929.

Atle Johansen fortalte også om, og vise oss Arkivportalens mange muligheter. Vi fikk demonstrert hvordan vi skal komme i kontakt med UBIT og litt informasjon om Professorarkivet fra NTNU.

Da foredraget var ferdig sto Anne klar med kaffe og nystekte vafler.

Etter pausen hadde Finn om Kilder i Statsarkivet. Det var en fortsettelse fra sist han hadde om emnet. Denne gangen fortalte han om privatarkiv, som er arkiv fra firma, organisasjoner og private. Vi fikk et innblikk i hva som er i privatarkivet til Alf Kiil, som var arkivar ved SAT.