torsdag 8. april 2010

Møte i DIS-ST April 2010Denne gangen ble møtet flyttet til Rosten skole, som ligger i bygningen ved siden av Rostenhallen.

Ketil åpnet møtet før han ga ordet til Hovedbibliotekar Inger Johanne G Røkke ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. Hun fortalte om bilderedigeringprosjektet på Dora, og viste bilder fra samlingen som det jobbes med.
De har bilder fra slutten av 1800-tallet. Det er en rik kilde til slekthistorie og lokalhistorie. Blant annet finnes det flyfoto og Trondheimsbilder. Vi fikk se flere bilder fra samlingen: blant annet et bilde tatt utenfor Studentersamfundet rundt 1930, Ola Trygvarsonsgate og et fra jernbanen som var tatt i 1934. Nettadressene ligger på Universitetsbiblioteket sine hjemmeside.

Etter pausen snakket Finn om branntakstprotokollene. Vi fikk informasjon om lovene og hvor vi kunne finne informasjon. Fram til 1800-tallet ligger alt i tingbøkene, og senere ble det egne protokoller.
I verditakstene er det informasjon om hvilken dato taksten var tatt, hva slags eiendom de3t var, hvem eieren var og hvilke bygningsmateriale som var brukt.

1 kommentar:

Synnove sa...

Hva er Dora? Finnes det et sted hvor man evt kan finne igjen gamle bileder på mennesker?