torsdag 18. juni 2009

Sommertur til Hustadvika med DIS-Møre og Romsdal
Bilde 1 er tatt på Bud. Bilde 2 er tatt på Malefeten og gruppebildet er tatt på Kvitholmen
Tekst: Oddvar Munro-Jenssen
Foto: Monica Betten
Det var en forventningsfull gjeng som var samlet til avgang fra ferjekaia i Molde lørdag morgen. Etter orientering ved Nestleder i DIS-Møre og Romsdal, Harald Ormbostad satte vi kursen mot Bud. Mens bussen kjørte mot Julsundet fikk vi orientering om Moldegård, Molde Videregående skole (der DIS-Molde har møte) og Molde Domkirke. Vi fikk også høre om den nye tunnelen ved Haukebøen som åpner neste uke og om flere gårder som vi passerte.
Da vi kom lenger ut fikk vi orientering om Fræna kommune. Før 1964 besto den av Fræna, Bud og Hustad. Før industrien kom til kommunen var hovednæringen jordbruk og fiske. I dag er jordbruket på vei tilbake, men kommunen er fremdeles fylkets største jordbrukskommune. Vi passerte Myrbostad kirke fra 1880 som er en langkirke. Vi Passerte Tornes som var sentrum i gamle Fræna kommune før 1964.
På Bud hadde vi en orientering om Ergan kystfort. Den var etablert av tyskerne for å forsvare den sterkt trafikkerte Hustadvika. Fortet var bygd i årene 1941-45 og besto av operasjonsrom, kommandosentral og forlegningsrom. Våpen, utrustning og tekniske installasjoner. Personlig utstyr og en utstilling om de lokale krigsbegivenhetene. Blant annet fikk vi høre at grunnen til at det ble bygd så mange fort langs norskekysten var fordi Hitler trodde at slaget om Europa skulle stå i Norge. Det kom 350 soldater til Bud. I kommandosentralen var det to soverom med plass til ni offiserer i hvert rom. I de andre rommene var det telefon, telegraf og radar.
Etter orienteringen kunne vi gå og se oss rundt. Så hadde vi svele, kake og kaffe på Bryggjen i Bud før vi dro til Malefeten for å se på gravrøyser fra vikingtiden. Det antas at det er de som eide gårdene som ble gravlagt der. Neste stopp var Hustad kirke hvor vi fikk en orientering. Kirken er nevnt første gang i et tinglysingsbrev fra 1539, men det har trolig vært kirke her så langt tilbake som til 1100-tallet. Grunnleggeren av De Sandvigske samlinger på Maihaugen i Lillehammer, Anders Sandvik, var født på gården Sandvik. Noe av inventaret fra den gamle korskirken er i samlingen på Maihaugen: blant annet altertavla fra omlag 1723, prekestolen, kongemonogram og søyler til korbogen og lysekrone i tre, alle laget av billedhogger Peder Knudsen Kjørsvik. Altartavlen i dagens kirke er fra 1875 og er laget av Peder Holst.
Etter orienteringen gikk turen til Kråkholmen hvor vi tok båt til Kvitholmen. Der var det middag etterfulgt av orientering om husene og fyret på øya. Blant annet var det fortalt at Marinedepartementet kjøpte Kvitholmen for 400 spesiedaler. Da var det bestemt at det skulle bli fyrstasjon på øya. Fyret ble bygd av stein som var tatt ut av fjellet på øya og ble tent 1. oktober 1842 I 1850 og 60-årene ble det bygd fyrmesterbolig, løe og asistentbolig.
Da vi var tilbake på Kråkholmen gikk turen over Atlanterhavsveien. Så var det på tide å returnere til Molde. Returen gikk via Eide. Bergverk er en stor næringsvei i kommunen og Eide er derfor kalt Norges steinkommune. Turen fortsatte over Fræneidet og via Tustentunnelen før vi kom til Molde ferjekai. Nestleder takket sjåføren for en fin tur og overrakte han en T-skjorte med DIS-Møre og Romsdal sin logo.

Ingen kommentarer: