onsdag 25. mars 2009

Slekt & Data nr. 1-2009


Tema for dette nummeret er FT 1875. Artikkelen «Folketellingen i 1875» tar for seg hvordan innsamlingen av opplysningene ble gjort i byene og på landet. I «Hele folketellingen 1875 på nettet» er det informasjon om hvordan arbeidet med transkriberingen av FT 1875 foregår. Ytterligere informasjon er å finne i artikkelen «The Norway project». Samlet er disse artiklene et viktig bidrag til dokumentasjonen av hvordan arbeidet med folketellingene foregikk, og foregår. .Det er flere av DIS-medlemmene som bruker Mac. For de vil artikkelen til HeidiS og EspenBe «Hjelp - jeg har fått Mac! Hva gjør jeg nå?» være nyttig. De tar opp viktige punkt som hvordan å komme i gang, hvordan ta backup av filer og hvilke slektprogrammer som brukes på Mac. Det er også en artikkel om de første nordmennene som dro til New Amsterdam og hvor de ble av, og informasjon om danske kilder på arkivene og på nett. Den gir informasjon til de som leter etter slekt i Danmark. TorillJ bidrar med en artikkel om slektforskning på DIS-chat. Det er mange som har funnet felles slekt der og det er like underholdende hver gang det skjer, enten «på direkten» eller når det blir formidlet i en artikkel. God forhåndsomtale er viktig for at oppmøtet på medlemsmøtene skal bli bra. Dette tar Viggo opp i artikkelen «PR før medlemsmøtet». Her tar han opp viktige punkt som valg av tema, annonsering på nett, avis, e-post til medlemmer og omtale i etterkant av møter. Til slutt skriver WillyF om slektkafe i Vestfold og Otto skriver om gamle ting i "Lopper hos DIS".

1 kommentar:

Synnove sa...

Höres ut som et interessent nummer håper det kommer snart og at det går å lese