torsdag 3. mars 2016

Møte i DIS-ST mars 2016

Det var to ting som sto på programmet denne torsdagen: Først årsmøte, etter kaffepausen foredrag om «slektsprogram, apper og skyer».

Først på programmet sto årsmøte, Der ble det en gjennomgang av de viktigste sakene, og et par spørsmål fra medlemmene. Etterpå ble valgkomiteens forslag til nytt styre lagt fram og vedtatt. Alt gikk unna på ca 45 minutter.

Etter kaffepausen hadde Finn om slektsprogram, apper og skyer. Der fikk vi høre om utviklingen av de forskjellige slektsprogrammene som Bk, Embla og The Master Genealogist/TMG, og hvordan fremtiden for programmene kan bli. For noen av programmene er framtiden avhengig av en person og om de vil klare de nye utgavene av operativsystemene som vil komme.

Så kom duppedittene: nettbrett og smarttelefoner.

Han kom også inn på GEDCOM, som er en standard for å utveksle data mellom de ulike slektsprogrammene.

Vi fikk også høre om de ulike lagringssystemene, på selve datamaskinen, internettside og om lagring av familietrær i «skyen». Da ligger det lagret på en eller flere PC`er. da kan noen legge inn ting, og andre kan gå inn og endre det. Eksempel på dette er Familysearch og My Heritage.

Nye slektsprogram må kunne kommunisere med familietrærne som ligger i skyene. Det er derfor viktig at en gir tillatelse til om ting som en selv har lagt inn skal endres eller ikke.

Siste tema var om apper. Noen slektsprogram kan brukes på, og synkronisereres med flere enheter. Andre apper som ble demonstrert var «ÆtteForsker», «Arkivportalen» og «Digitalarkivet». Det er også en app for gotisk håndskrift og apper for lydopptak. Det siste kan være nyttig når du snakker med slekt.