torsdag 30. januar 2014

Temakveld i DIS-ST om nye DA

Dagens temakveld var «Nye Digitalarkivet er på plass – hva betyr det»? og det hadde møtt opp mange for å høre på foredaget. Så fult var det at flere stoler måtte bæres inn på møterommet. og etter at vi hadde brukt opp alle stolene ute i naborommet, kom Finn med en vogn med klappstoler. Det tok derfor litt tid før foredraget kom igang. Finn åpnet med å fortelle at det meste er på plass i det nye Digitalarkivet (DA), og det vil ta en stund før alt er der.
DA skal inneholde alt digitalt materiale: Folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller og tinglysingsprotokoller.

Nye DA består av to systemer: skannede utgaver av orginalmateriale, protokoller og dokumenter. Det andre systemet er er avskrifter sv kilder som er søkbare.

31. mars blir «gamle» DA borte. da er det ikke lenger mulig å søke der. Heller ikke gamle linker til avskrevne kirkebøker, protokoller og dokumenter vil virke. Lenkene til de orginale materialet vil bestå.

I nye DA vil vi kunne søke i en stor database. Vi kan søke både på kryss og på tvers. Finn demonstrert enkelt søk, avansert søk med skjema og kildespesifikt søk.

Blant det som mangler er muligheten til å søke på to personer i samme husholdning

Til slutt listet han opp at DA også er andre ting: Tinglysing, sølvskatten 1816, skifte og dødsfall, regnskapsmateriale, adressebøker og pantebøker. Dette er også ting det står mye i, og som er veldig nyttig for dem som leter etter slekten.