torsdag 1. desember 2011

Møte i DIS-ST 01. Desember 2011
På årets siste møte hadde det møtt opp over 80 personer som ville høre om ubåtbunkeren på Dora, området omkring og betydningen som kulturminne i dag.

Vi fikk høre om tyskernes invasjon i Trondheim 9. April 1940. Videre om den marinestrategiske tenkingen. Trondheim og Trøndelag var viktigere for tyskerne enn østlandet. Vi fikk også høre om virksomhetene i Åsenfjorden og Fættenfjorden. Det var også tyske overflateskip i Lofjorden.

I Nyhavna kom det ubåter i april. Vedtatt å bygge ubåtbunker. Trondheim havn ble fylt opp med byggemateriale.
Det var utfordrende grunnfirhold under byggingen og Dora 1 var operativ fra 1943.

Det var ulike oppgaver som ble utført i Dora 1 som vedlikehold, reparasjoner og utrustning av ubåter. Dora 2 ble påbegynt men ikke fullført.

Det var bygd ulike fasiliteter i forbindelse med Doravirsomheten som Munkvoll leir og Persaunet Leir. I tillegg var det flere forsvarsverk.

Den Norske marinen overtok etter krigen. Dora solgt i 1960. Til slutt fikk vi historien om ubåten U995.

Møtet nle avsluttet med gryterett og kvæfjordkake.