fredag 5. mars 2010

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-ST mars 2010
Årsmøte i DIS-ST


Leder Ketil åpnet årsmøtet og fortalte om programmet for kvelden. Så ga han ordet til Idar som var møteleder.

Etter at årsmøtet var ferdig holdt Tone Stakvig fra IJA Trøndelag foredrag om kommunale arkiver som kilder til lokalhistorie.

IKA tar vare på de kommunale arkivene i Trøndelagsfylkene og noe fra Hedmark. 37 kommuner er medlemmer av IKA, av disse har 30 avlevert arkivmateriale til IKA.

Hun sa at kirkebøker, folketellinger og skifter er grunnlaget for å få navn på personer.
Kommunale kilder inneholder tilleggsopplysninger om personene du finner i de andre kildene. Kildene er fra 1837 og fram til i dag. Kildene inneholder sensitive og personlige opplysninger. Det er 60 års sperrefrist. På barnevernssaker er det 100 år.


Oversikt over hva vi finner i de kommunale arkivene:

Skole: skoleprotokoller, liste over elever og brev. Dette har 60 års klausul.

Helsevesenet: Opplysninger om de som hadde sykdommer. Sinnssyke, spedalske og vaksinasjon.

Privatarkiv: Arkiv etter bedrifter, foreninger og enkeltpersoner. Også politiske partier. IKA har arkivet fra samtalelaget i Leinstrand. Samtalene er skrevet ned som en dialog. Et eksempel på tema som var tatt opp var «nattløberi».

Til slutt hadde Espen om de nye hjemmesidene til DIS. Der gikk han gjennom menyen på venstre side. Han viste også fram andre ting på sidene.

Ingen kommentarer: