fredag 5. februar 2010

Februarmøte i DIS-ST


Leder i DIS-ST, Ketil Figenschou, ønsket velkommen til møte i Rostenhallen.

Etter en liten introduksjon ga han ordet til Aud Mikkelsen Tretvik, leder i Sør-Trøndelag Historielag, som hadde om «Etikk i Slektsforskning». Vi fikk høre om forskningsetikk, herunder kildevern og personvern. Det er viktig å sitere kildene korrekt og å kreditere de som har gjort arbeidet. Hun kom med eksempler på direkte avskrift der kilde ikke var brukt.

Vi fikk informasjon i bruk av personopplysninger. Skal vi bruke personopplysninger når vi skriver bygdebøker, må det søkes konsesjon fra Datatilsynet. Det er fordi opplysningene blir tilgjengelig for alle. For privat bruk er dette ikke nødvendig. Oppbevaring og lagring av informasjon ble også tatt opp.

Etter at vi hadde hatt kaffe og vafler orienterte leder i DIS-Norge, Torill Johnsen, om Slektsforskerdagene i Sverige son er siste helgen i august. Så fikk vi høre om turen til USA og til slutt om de nye hjemmesidene til DIS-Norge.

Ingen kommentarer: