lørdag 31. oktober 2009

Slektforskerdag i Trondheim 2009


Klokken 10 åpnet dørene på Trondheim folkebibliotek og SFD 2009 var igang.
I år har DIS Sør-Trøndelag valgt "Slekt og lokalhistori i Strinda" som etma. Det var informasjonsstand om DIS, presentasjon av slektprogram, bildebehandling og søking på internett. Statsarkivet, IKA, UBIT med trondheimsbilder og Strinda Historielag var også representert med hver sin stand.
Klokken 11 startet første foredrag. Idar foreleste om hvordan starte med slektsforskning. Vi fikk informasjon om navn og fotografiske kilder. Attster kan gi svar på hvem som er foreldrene (vaksinasjonsattester). da har vi kommet en generasjon lenger tilbake. Sperrefrister på kirkebøker og folketellinger ble også nevnt.
I gamle bibler kan vi finne navn flere generasjoner bakover i tid. Flere kilder ble trukket fram, blant annet "Våre røtter" og bygdebøker. Hjemmesidene til DIS ble presentert, likeså hjemmesidene til Digitalarkivet og Riksarkivet. Til slutt fikk vi informasjon om slektprogrammene og DIS ST med lokallag.
Så gikk noen for å få med seg nybegynnerkurset i slektgransking. Det var Per-Olav som hadde kurset.
Nestleder i Strinda Hiastorielag hadde om slekt og lokalhistoriske data på wiki-Strinda. Det ble demonstrert. Der er det lokalt stoff om studenter på NTH som var fra Strinda, og gårder i Strinda. Der er det også informasjon om hvem som eide gårdene og bilder.
Siste foredrag var om Folketellingen i Strinda 1934 med Finn. DVD-plata ble lansert i dag og inneholder en database med navn, fødselsdato, yrke og bosted. Det er også mye tilleggsstoff som artikler om personer, kart og aviser. Så er det mye stoff om Strinda i 1934. Også eldre stoff er tilgjengelig. Blant annet valgmanntall og skatteliste. Avisene er også representert. Oversikt over alle prestene i Strinda fra reformasjonen finnes også der samt herredsstyreprotokoll.

1 kommentar:

Synnove sa...

Höres interessent ut